Nenad Nešić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
DNS
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Izborna jedinica
523
Pozicija
Broj osvojenih glasova
19587