Borjana Krišto

Ovo je profil iz mandata (2014)

0%
Broj pitanja: 58
Broj odgovora: 0
Stranka
HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Borjana Krišto je rođena 13. 8. 1961. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci, a pravosudni ispit je položila u Sarajevu. Dopredsjednica je Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine (HDZ BIH) i članica općinske i županijske organizacije HDZ BIH. Sudionica je i organizatorica, pokroviteljica brojnih sportskih, obrazovnih, kulturnih i znanstvenih manifestacija i skupova u BIH. Bivša je predsjednica Federacije BiH.
Izborna jedinica
511
Pozicija
Zastupnica
Broj osvojenih glasova
6379

Pitanje: Da li mislite da treba smanjit plaće osobama koje obavljajufunkcije za vrijeme trajanja mandata?

Pitanje postavljeno: 05.12.2015  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Kakva su strana ulaganja u jednoj državi kada se u toj državi otvaraju samo fabrike koje ne mogu nigdje drugo, kao što je recimo Mittal iz Zenice? Mi godinama tražimo dokumente koje je naše ministarstvo potpisalo sa Mittalom, ali ništa od tih dokumanata, a Mittal i dalje ne ugrađuje filtere na fabrici. Moje pitanje glasi kako biste vi riješili pitanje otvaranja fabrika sa jeftinom radnom snagom, a da se pri tome ne poštuju nikakve ekološke i zdravstvene procedure?

Pitanje postavljeno: 04.11.2015  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

Pitanje: Gospođo Borjana molim Vas pogledajte zakon o plaćama u OS RH i samo usporedite koeficijente za obračun plaće. Netreba puno mudrosti. Pozdrav glavni narednik Miroslav Naletilić

Pitanje postavljeno: 23.05.2018  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Poštovani,Kao prvo podržavam povećanje plata navedenim kategorijama PVL, ali da se moja plata ne smanjuje. Mislim da je sve ovo "mazanje očiju". Pošto prvo treba iznaći novčana sredstva za ta povećanja, prvo će se svima zaposlenim u sistemu odbrane BiH smanjiti osnovica (ovdje mislim i na vojnike i podoficire), a onda ovim dvjema kategorijama povećati koeficijente. Drugo, pametnije bi bilo da uskladite koeficijente, ako ne znate kako, kopirajte JNA u tome, pa vojničke činove usporedite sa podoficirskim, a podoficirske sa oficirskim. Npr. OR-9 da ima osnovnu platu u rangu OF2 ili OF-3. Trebaju uskladiti koeficijente, a ne da razlika u osnovnoj plati OF-5 i OF-6 bude 1200-1500 KM. Između njih razlika još jedna osnovna plata OF-5. Molim vas da mi kažete na koji način mislite obezbjeđenju dodatna novčana sredstva, ako se ovaj prijedlog Zakona usvoji? Ionako su nam plate iste, kada kažem 1000 KM, puna usta, ali je standard života otišao, a nama plate stagniraju, već duže godina. Srdačan pozdrav.

Pitanje postavljeno: 15.05.2018  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Priјеdlоg zаkоnа о izmјеni Zаkоnа о plаćаmа i nаknаdаmа u instituciјamа Bоsnе i Hеrcеgоvinе - Borjana Krišto

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima