Halid Genjac

Ovo je profil iz mandata (2014)

28%
Broj pitanja: 25
Broj odgovora: 7
Stranka
SDA
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Predsjednik Glavnog odbora Stranke demokratske akcije (SDA) Halid Genjac je rođen 1958. godine u Visokom. Živi u Sarajevu sa suprugom Sadikom sa kojom ima kćerke Azru i Amiru te sina Aliju. Nakon što je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Tuzli 1981. godine, zapošljava se u Dom zdravlja u Travniku, a 1990. spacijalizira ginekološku citologiju u Zagrebu. Iste godine se vraća u Dom zdravlja Travnik gdje postaje šef Službe za zaštitu zdravlja žena, a 1992. godine i direktor Doma zdravlja. Ovom ustanovom rukovodi do 1995. godine, nakon čega počinje političku karijeru u najvišim državnim institucijama. Član je stranke SDA od njenog osnivanja 1990. godine.
Izborna jedinica
514
Pozicija
Delegat
Broj osvojenih glasova
13398

Pitanje: Koje mjere tabor SDA planira poduzeti kako bi spriječio diskriminaciju bošnjaka u RS-u? Za primjer možemo uzeti aktuelni problem sa obrazovanjem, tj. sa bosanskim jezikom u osnovnim školama.

Pitanje postavljeno: 07.10.2015  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor: SDA ima na raspolaganju ustavima predviđene instrumente: veto na povredu vitalnog interesa i apelacije Ustavnim sudovima ( entiteta i BiH) za povredu ustavnosti. SDA je već upotrijebila sve te raspoložive instrumente. Očekujemo pozitivnu odluku Ustavnog suda BiH.Obzirom na karakter nastanka Ustava BiH i sadržaj ostalih anex-a DMS,međunardno zajednica u vidu OHR-a je pozvana i obavezana da koristi njima raspoložive instrumente za sprečavanje diskriminacije Bošnjaka u RS-u , kao i svih građana na cijelom prostoru BiH.
Datum odgovora: 10.10.2015

Pitanje: Zašto je SDA prepustila sve finansije HDZ-u, zar u SDA ne postoji niti jedan stručnjak koji bi mogao obnašati te dužnosti?

Pitanje postavljeno: 25.09.2015  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor: Raspodjela pozicija je uslovljena nizom ustavno-zakonskih, političkih i drugih faktora. Primjerice, ako je premijer Vlade FBiH iz jednog naroda, ministar finansija mora biti iz drugog naroda itd. Međutim, slažem se sa Vama: ima prostora da se u toj oblasti napravi korektnija raspodjela pozicija. SDA ima istaknutif finansijskih stručnjaka i morat će osigurati svoju adekvatnu zastupljenost u oblasti finansija
Datum odgovora: 10.10.2015

Sva direktna pitanja

Pitanje: Da li podržavate ukidanje prava na naknadu za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim radnim tijelima tokom radnog vremena?

Pitanje postavljeno: 16.09.2015  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BIH

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor: Podržavam. Izabarani i menovani funkcioneri i svi državni službenici za rad tokom radnog vremena imaju plate i svaki rad u radnom vremenu je tako plačen
Datum odgovora: 10.10.2015

Pitanje: Da li smatrate da treba omogućiti smanjenje plata za osobe koje obavljaju funkcije u institucijama BiH za vrijeme trajanja mandata?

Pitanje postavljeno: 20.08.2015  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog Amandmana II na Ustav Bosne i Hercegovine

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor: Apsolutno da i podržat ću potrebne izmjene Ustava u tom cilju. Postojeće zabrana smanjenja plata tokom mandata je imala smisla u vrijeme nastanka Ustava, u neposrednom poslijeratnom periodu kada su se uspostavljale institucije Bosne i Hercegovine. Danas se i plate osoba u institucijama BiH trebaju i moraju usklađivati sa ukupnim ekonomskim stanjem i svim drugim prilikama u našem društvu-
Datum odgovora: 10.10.2015

Sva pitanja po zakonima