Zdenka Džambas

Ovo je profil iz mandata (2014)

0%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 0
Stranka
HDZ BiH
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Rođena je 18.1.1955. u Travniku, 1973. godine je završila Srednju tehničku školu, a potom i Strojarski fakultet.
Izborna jedinica
408 - IZBORNA JEDINICA 8
Pozicija
Delegatkinja
Broj osvojenih glasova
2666

Pitanje: Šta mislite o postojećem zakonu o zabrani diskriminacije, prijedlogu dopune i o stavu člana zakona koji definiše mobing?

Pitanje postavljeno: 29.03.2016  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Šta je s Hrvatima u Srednjoj Bosni, kako se može poboljšati njihov status?

Pitanje postavljeno: 11.10.2015  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

Pitanje: Zaista je poražavajuće je da se ovakvi zdravorazumski prijedlozi dovode u vezu sa izbornom godinom...Osim, izmjene odredbe člana 71. Zakona, predložila bih (kad se već mijenja, da se određene stvari završe o istom trošku) dopunu predmetnog Zakona u pogledu zaštite porodice i materinstva. Naime, prema važećem Zakonu nije izričito predviđeno korištenje porođajnog odsustva i ostalih prava iz radnog odnosa (a po osnovu roditeljstva) za usvojitelje i staratelje. Primjerak takve odredbe postoji u Zakonu o radu Federacije BiH i na adekvatan način rješava probleme u praksi iz navedene oblasti

Pitanje postavljeno: 10.01.2018  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH - Maja Gasal-Vražalica

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Uz podršku ovakvom prijedlogu, uzet ću za pravo da ukažem na još neke suštinske izmene istog Zakona. Naime, odredbom odredbu člana 71. stav (1) tačka a) alineja 4) propisano je da radni odnos prestaje po sili zakona ako zbog izdražavanja kazne zatvora zaposlenik odsustvuje s rada duže od tri mjeseca i to danom stupanja na izdržavanja kazne. Dakle, bez obzira što je zaposlenik pravosnažno osuđen na kaznu zatvora zbog učinjenog krivičnog djela, u slučajevima da zbog nekih objaktivnih nemogućnosti ne stupi odmah na izdržavanje te kazne (npr. propust suda ili nedostatak smještajnih kapaciteta u zatvoru), poslodavac (država) mu ne može otkazati ugovor o radu.Imajući u vidu da je rad u institucijama BiH privilegija kakvu mnogi zloupotrebljavaju, cijenim da je potrebno bez odlaganja predložiti izmjenu u smislu da prestanak radnog odnosa po sili zakona nastupa odmah sa pravosnažnošću presude kojom je zaposleno oglašen krivim. Da li je uopće izvjesno očekivati ovakav, logičan i prijeko potreban prijedlog, u skorije vrijeme?

Pitanje postavljeno: 19.12.2017  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH - Maja Gasal-Vražalica

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima