Lana Prlić: Inzistirat ćemo na implementaciji seta antikoruptivnih zakona

Portal Javna rasprava će u narednom periodu objavljivati intervjue sa parlamentarkama i parlamentarcima koji su izabrani da zastupaju interese građana u narednom mandatu. Prvi intervju smo uradili sa Lanom Prlić, novom zastupnicom SDP-a u Predstavničkom domu FBiH

JR: Šta očekujete od Vašeg prvog mandata?

Kao što ste i sami naveli ovo je moj prvi mandat, i pristupam tome jako ozbiljno, jer smo mi prije svega izabrani voljom građana, te je ovo posao koji zahtijeva i veliku odgovornost prema građanima. S obzirom da pripadam populaciji mladih ljudi, najveća odgovornost je na tome da se upravo mladih ljudima opravdam ukazano povjerenje. U dosadašnjim sazivima nismo vidjeli da se u klupama pričalo o mladima, o njihovim problemima, i stoga kao prije svega kao mlada osoba, kao socijaldemokratkinja i netko ko je bio na čelu radne grupe Plana za mlade,koji je dio izbornog programa SDP BiH imam u cilju da dam sve od sebe i zajedno sa svojim kolegama realiziram mjere Plana za mlade. Također, sam i Mostarka, i kao takva imam odgovornost i prema svoj gradu, koji je danas nažalost poznatiji kao “grad slučaj” gdje su građani i građanke taoci politika i nemaju mogućnost da biraju i budu birani na lokalnim izborima, i to mi je jedna od velikih briga za koju ću se zalagati da se promijeniti kroz Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, da napokon imamo i možemo da biramo i budemo birani u gradu na Neretvi. Poučena iskustvom koje sam doživjela na ovim izborima i krađom glasova kako na mom biračkom mjestu tako i diljem BiH, definitivno ću raditi na tome da se pooštre kazne za članove biračkih odbora u Izbornom Zakonu FBiH, i na taj način dati primjer drugima i time uozbiljiti sami izborni proces koji je ove izbore pokazao da su rezultati izbora volja brojača, a ne glasača, što je sramotno i nedopustivo.

JR: Da li ste generalno zadovoljni brojem mladih ljudi koji su izabrani u parlamente?

S obzirom da ovaj intervju radimo 6.11.2018. godine kada još očekuje potvrdu mandata, mogu za sada samo da pričam u slučaju partije kojoj pripadam, Socijaldemokratske partije. Ono čime se možemo pohvaliti da u ovom sazivu Parlamenta FBiH imamo troje mladih, a moguće je da ta broj naraste na četiri mlada parlamentarca i parlamentarke. Za razliku od prošlog saziva gdje nismo imali niti jednog mladog parlamentarca, u ovom sazivu imamo četiri što je zaista pohvalno, također kako u Parlamentu FBiH, tako i u skupštinama ćemo imati mlade. Mislim da je ovo zaista pozitivan trend, nastavljen na i rezultate Lokalnih izbora 2016.godina, gdje je jedna trećina izabranih vijećnika i vijećnica su bili upravo mladi ljudi.

JR: Da li smatrate da EU i NATO integracije trebaju biti prioritet vladajuće većine?

EU i NATO trebaju biti prioritet vladajuće većine, jer su i od strane zapadnih zemalja prepoznate kao jedan od osnovnih stubova euroatlanstkog društva. Naime, EU i NATO integracije su više neminovnost za jednu zemlju poput BiH, nego izbor kojim se lako može manipulisati. Nažalost, politika u BiH upravo kalkuliše integracijama, a posljedice su vidljive. Istovremeno, ulazak u te dvije zajednice nije tek ispunjavanje zapadnih direktiva, nego i sredstvo za stabilizacijuu unutrašnjih antagonizama, što znači da mogu poslužiti kao dobra politička podloga za sređivanje odnosa u državi. Na kraju, kapitalne investicije, bez kojih ova država ne može, niti ih može sama stvoriti, dolaze upravo iz istih izvora, tako da te integracije predstavljaju osnovicu za zaista mnogo procesa.

JR: Da li smatrate da će EU i NATO integracije biti prioritet vladajuće većine?

Nezahvalno je donositi takve predikcije prije samog konstituisanja vlasti i konkrentnih poteza. Generalno, većina se deklarativno zalaže za euroatlantske integracije, dok su konkretni koraci toliko spori da slobodno možemo reći da stagniraju. Zbog toga je teško suditi prema izjava, nego će trebati sačekati konkretne korake. Ono što mogu reći jeste da SDP nema problem sa konkretnim koracima ka ulasku u institucije EU i NATO, odakle će se lakše i efikasnije braniti i država BiH, ali i građani naše zemlje.

JR: Prema Vašem mišljenju, koji su ključni zakoni koje je potrebno usvojiti u prvoj godini rada parlamenata?

SDP BiH će provoditi Plan 10, koji je i bio naš izborni program, a ujedno i plan djelovanja za rješavanje krucijalnih pitanja, jer taj Plan 10 mogu slobodno reći je kreiralo hiljade ljudi, naših članova, građana, eksperata, kao i civilno društvo. SDP BiH će inzistirati na Zakonu o izbornim jedinicama, Zakona o porijeklu imovine, kao i na implementaciji seta antikoruptivnih zakona.

JR: Da li će, po vašem mišljenju, novi saziv Parlamenta biti efikasniji od prošlog?

S obzirom da prethodni sastav Parlamenta je bio sve, osim efikasan, redovan i produktivan, mislim da ovom sazivu neće biti teško da namaši prethodni saziv. Ono čemu smo svjedočili je bio primjer neozbiljnog “rada”, gdje su sjednice bile bojkotovane, neredovne zakazivane, sistem se uništavao hitnim procedurama, sjednice su se sa hitne nadovezivale na redovne i prethodne, “pauze” između sjednica su bile višemjesečne.

JR: Da li smatrate da su građani do sada bili dovoljno uključeni u zakonodavni proces i ako ne, na koji način mislite da ih treba uključiti?

Smatram da građani moraju biti uključeni u donošenje odluka, jer se svaka odluka odnosi na život svakog građanina. Izabrani su volja građana, i oni imaju pravo da daju svoje mišljenje. Stava sam da svaka vlast bez obzira koja je partija, partije obnašaju mora imati saradnju i prostor za opoziciju i civilni sektor, a ne na “silu” kroz hitne procedure narušavati parlamentarne procedure i time isključivati i opoziciju, i civilni sektor i građane i oduzimati im pravo mišljenje, čemu smo svjedočili u prethodnom mandatu.

(javnarasprava.ba)