Izdvojeno

Vijesti

Sve naredbe Federalnog štaba civilne zaštite na jednom mjestu

Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) je naredio kantonalnim i općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite da osiguraju trijažne punktove sa sanitarnim upitnicima prije ulaska lica u zdravstvene ustanove. Obustavljen je javni linijski i vanlinijski prijevoz lica u cestovnom i željezničkom prijevozu, osim registrovanog taxi prijevoza putnika uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu vozača (maska, rukavice, naočale) i obavezno provođenje dezinfekcije nakon svake izvršene usluge. Obustavlja se rad u djelatnosti trgovine na području FBiH, osim trgovina prehrambenih proizvoda, prodavnica higijenskih proizvoda, ribarnica, apoteka, specijalizovanih prodavnica medicinskih, veterinarskih proizvoda i opreme, poljoprivrednih apoteka, benzinskih pumpi, kioska i dr.

Vijesti

Lana Prlić: Inzistirat ćemo na implementaciji seta antikoruptivnih zakona

Portal Javna rasprava će u narednom periodu objavljivati intervjue sa parlamentarkama i parlamentarcima koji su izabrani da zastupaju interese građana u narednom mandatu. Prvi intervju smo uradili sa Lanom Prlić, novom zastupnicom SDP-a u Predstavničkom domu FBiH

Vijesti

Aner Žuljević - Parlamenti su primjer netransparentnosti

Portal Javna rasprava će u narednom periodu raditi intervjue sa najaktivnijim parlamentarcima i parlamentarkama na našoj platformi. O transparentnosti parlamenata, usvajanju zakona i o tome šta činiti nakon izbora, razgovarali smo sa delegatom u Domu naroda FBiH Anerom Žuljevićem (SDP).

Istaknute teme Sve teme

EU
99%
1%

Registar lica

Zakonom se uspostavlja Registar lica pravosnažno osuđenih za sljedeća krivična djela: Silovanje, Spolni odnošaj s nemoćnom osobom, Spolni odnošaj zloupotrebom položaja, Prinuda na spolni odnošaj, Spolni odnošaj s djetetom, Bludne radnje, Zadovoljenje pohote pred djetetom ili maloljetnikom, Navodjenje na prostituciju, Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije, Upoznavanje djeteta s pornografijom, Rodoskrvnuće.
EU
56%
44%

Automobili

Zabranjuje se pušenje u automobilima ukoliko se u njima nalaze maloljetne osobe.
EU
81%
19%

Testiranje

Svi duhanski prozvodi za pušenje koji se proizvode ili uvoze na tržište Federacije obavezno se testiraju, a testiranja za katran, nikotin i ugljen monoksid za cigarete vrše se u akreditovanim laboratorijama najmanje jednom godišnje.
EU
52%
48%

Elektronske cigarete i nargile

Za elektronske cigarete i biljne proizvode za pušenje (nargile i sl.), u svim svojim pojavnim oblicima, vrijede iste odredbe kao i za duhan i duhanske proizvode za pušenje.


Projekat promovisanja propisa kojima se bosanskohercegovačko zakonodavstvo usklađuje sa EU zakonodavstvom na platformi javnarasprava.ba podržala je Ambasada Kraljevine Holandije u BiH