Filter: Članovi Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH

Dom naroda
Aner Žuljević
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 7
Vibor Handžić
Stranka: NS
100%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 5
Sandra Imširović
Stranka: DF
100%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 5
Damir Marjanović
Stranka: ZNG
67%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 4
Boris Krešić
Stranka: DF
40%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 2
Alisa Hajdarović
Stranka: SDA
31%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 4
Hadis Jusić
Stranka: SDA
25%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 1
Aljoša Čampara
Stranka: Samostalni Poslanik
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Tomislav Martinović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Ramo Isak
Stranka: NES
0%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 0
Igor Stojanović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 0
Daliborka Milović
Stranka: Liberalna stranka
0%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 0
Iva Raguž
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 0
Elmedin Konaković
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 0
Dragan Stevanović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Zora Dujmović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Jasenko Tufekčić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Zvonko Marić
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Drago Puzigaća
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Duško Radun
Stranka: SNS
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Jasminko Kapić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Samir Suljević
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Jasmin Duvnjak
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Fahrudin Skopljak
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Senad Čeljo
Stranka: SBiH
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Anel Šahinović
Stranka: Laburistička stranka BiH
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Zdravko Bešlić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Damir Džeba
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Ljubinka Atanasijević
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Slađan Ilić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Mladen Lonić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Vesna Saradžić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Mladen Simić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Elvedin Mušanović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Nijaz Musić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Smiljana Viteškić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Senad Ahmetović
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Senad Alić
Stranka: PDA
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Mirela Trepanić-Grbešić
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Velemir Tanović
Stranka: Liberalna stranka
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Rasim Kantarević
Stranka: Laburistička stranka BiH
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Zdenka Džambas
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Iličić Marija
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Tomislav Mandić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Ilija Nakić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Stipan Šarac
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Ivo Tadić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Hajrudin Halilović
Stranka: NES
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Dragana Damjanović
Stranka: Srpska lista
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Goran Broćeta
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Dževad Hadžić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Žarko Vujović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Ilić Ilija
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Ivić Ivan
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Marko Saraf
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Edim Fejzić
Stranka: BNS
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Nikica Bosnić
Stranka: DNS
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Sejad Tatarin
Stranka: NSRzB
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Rasim Pajić
Stranka: NES
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Damir Jurišić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Aleksandar Štrbac
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Predstavnički dom
Irfan Čengić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 61
Broj odgovora: 61
Elvir Karajbić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 21
Broj odgovora: 21
Adisa Kokić-Hinović
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 16
Lana Prlić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 15
Adnan Efendić
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 14
Broj odgovora: 14
Miomirka Mila Melank
Stranka: NS
100%
Broj pitanja: 14
Broj odgovora: 14
Husein Rošić
Stranka: SDA
94%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 15
Jasmina Zubić
Stranka: SDP
93%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 14
Hajrudin Žilić
Stranka: DF
83%
Broj pitanja: 52
Broj odgovora: 43
Amer Obradović
Stranka: NIP
82%
Broj pitanja: 17
Broj odgovora: 14
Dževad Adžem
Stranka: DF
82%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 9
Samer Rešidat
Stranka: DF
69%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 9
Nijaz Helez
Stranka: SDP
67%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 6
Adis Arapović
Stranka: Nestranačka ličnost
67%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 2
Alma Kratina
Stranka: DF
62%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 8
Ivan Boban
Stranka: SDP
57%
Broj pitanja: 14
Broj odgovora: 8
Elmedin Voloder
Stranka: Nezavisni blok
50%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 2
Senad Mašetić
Stranka: NIP
44%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 4
Salko Zildžić
Stranka: SDA
38%
Broj pitanja: 26
Broj odgovora: 10
Sabina Ćudić
Stranka: NS
32%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 6
Salko Bukvarević
Stranka: SDA
25%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 1
Adin Huremović
Stranka: SBB
23%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 3
Irfan Durić
Stranka: NES
23%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 3
Tahir Nuhić
Stranka: NES
22%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 2
Amela Kuskunović
Stranka: NS
21%
Broj pitanja: 14
Broj odgovora: 3
Dženana Hodžić
Stranka: SDA
21%
Broj pitanja: 14
Broj odgovora: 3
Suad Kaknjo
Stranka: SDA
18%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 2
Salmir Kaplan
Stranka: SDA
15%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 2
Sanela Klarić
Stranka: NS
12%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 2
Mara Đukić
Stranka: DF
11%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 1
Nihad Čolpa
Stranka: Nezavisni zastupnik/ca
8%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 1
Kenela Zuko
Stranka: SDA
7%
Broj pitanja: 14
Broj odgovora: 1
Zlatko Ercegović
Stranka: Nezavisni zastupnik/ca
7%
Broj pitanja: 14
Broj odgovora: 1
Meliha Bijedić
Stranka: Nezavisni zastupnik/ca
6%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 1
Nasiha Pozder
Stranka: NS
6%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 1
Mirsad Čamdžić
Stranka: NS
6%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 1
Mirsad Zaimović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 20
Broj odgovora: 0
Jelka Milićević
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 0
Mladen Bošković
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 0
Damir Mašić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 0
Marinko Čavara
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 0
Petar Galić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 0
Belma Pojskić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 14
Broj odgovora: 0
Mira Grgić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 14
Broj odgovora: 0
Ante Baković
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 14
Broj odgovora: 0
Samira Begić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 0
Albin Muslić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 0
Rahim Gadžić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
Mirza Ganić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
Edita Mazić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
Hasan Muratović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
Nedžad Šećić
Stranka: NES
0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
Dario Knezović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
Ivica Pavković
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
Delfa Dejanović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
Zlatko Kravić
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
Elzina Pirić
Stranka: PDA
0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
Eldin Vrače
Stranka: Nezavisni blok
0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
Melika Mahmutbegović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Asim Kamber
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Asim Sarajlić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Mile Atlagić
Stranka: Nezavisni zastupnik/ca
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Marijan Klaić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Boris Marjanović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Ivan Musa
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Ahmed Džubur
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Zeid Mujić
Stranka: Nezavisni zastupnik/ca
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Sanela Prašović-Gadžo
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Azra Hadžić
Stranka: Nezavisni zastupnik/ca
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Faika Mujanović-Glamočanin
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Munib Jusufović
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Nermin Muzur
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Goran Akšamija
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Miralem Galijašević
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Eldar Čomor
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Osman Ćatić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Ibrahim Zukić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Hamdija Abdić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Ismet Osmanović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Senaid Begić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Stanko Musa
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Mijo Krešić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Goran Opsenica
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Bahrudin Šarić
Stranka: Nezavisni zastupnik/ca
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Mustafa Hrvić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Mirsad Kacila
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Šemsudin Kavazović
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Azmir Husić
Stranka: PDA
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Luka Faletar
Stranka: HDZ 1990
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Boro Krišto
Stranka: HDZ 1990
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Denijal Tulumović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 0
Mirsad Peco
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 0
Josip Martić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 0
Safer Demirović
Stranka: PDA
0%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 0
Husein Topčagić
Stranka: PDA
0%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 0
Feliks Vidović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 0
Mujo Hasić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Mario Mikulić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Majra Dautbegović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Ramiz Karić
Stranka: Nezavisni zastupnik/ca
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Zijat Mušić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Tašo Dacić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Jasminka Ibrišimović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Amor Mašović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Bajro Makić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Samila Zejćirović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Marina Mujkanović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Mirsad Pindžo
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Elma Đogić
Stranka: Laburistička stranka BiH
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Enver Jukanović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Ankica Kolar - Juričević
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Matea Cakalin
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Ilijana Dronjić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0