Filter: Članovi Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH

Dom naroda
Amra Babić
Stranka: NIP
50%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 1
Irfan Čengić
Stranka: SDP
25%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 1
Senad Alić
Stranka: PDA
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Aljoša Čampara
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Irma Memidžan
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Haris Zahiragić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Damir Džeba
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Branka Cvijetić
Stranka: Novi Početak
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Slađan Ilić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Nezim Alagić
Stranka: NPI
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mirnes Bašić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Fahrudin Čolaković
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Emir Dautović
Stranka: NES
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Eldin Delić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Dževad Hadžić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Izen Hajdarević
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Hikmet Hodžić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mehmed Mahmić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mehmed Memišević
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Aida Obuća
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Amir Orlović
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Azhar Sejarić
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Almina Sivić
Stranka: NES
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Fatima Gavrankapetanović Smailbegović
Stranka: SBiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Damir Šišić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Muamer Zukić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Silva Banović
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Anto Bilić
Stranka: HDZ 1990
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Berina Fejzić
Stranka: BNS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ilija Ilić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ivan Ivić
Stranka: HNP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Dragan Konta
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Tomislav Mandić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Damir Marjanović
Stranka: ZNG
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Tomislav Martinović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Boris Mrnjavac
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Marina Mujkanović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ilija Nakić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ivan Odak
Stranka: HDZ 1990
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ivica Pavković
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Iva Raguž
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Oliver Soldo
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Tanja Šantić
Stranka: NES
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ivana Zrimšek Šaravanja
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mladen Šarić
Stranka: HDZ 1990
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Milan Ševo
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ivo Šimunović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ivo Tadić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ljubinka Atanasijević
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Goran Bulajić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Goran Borćeta
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Dragana Damjanović
Stranka: SNP FBiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Zora Dujmović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Svetlana Kamenjaš
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mladen Lonić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Nikola Materić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Miomirka Melank
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Daliborka Milović
Stranka: Liberalna stranka
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Miroslav Mitrović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Jelena Pekić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Kristina Petrović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Duško Radun
Stranka: SNS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Vesna Saradžić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mladen Simić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Dragica Suša
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Smiljana Viteškić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Vedrana Vujović
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Žarko Vujović
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Almir Babajić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Sanita Handukić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Vibor Handžić
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Sandra Imširović
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Belma Kapo
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Sanela Klarić
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Kenan Magoda
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Halil Selimbašić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Nihad Uk
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Arman Zalihić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Albin Zuhrić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Predstavnički dom
Admir Čavalić
Stranka: SBiH
100%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 9
Amir Purić
Stranka: NS
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Jasna Duraković
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Damir Mašić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Lana Prlić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Dennis Gratz
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Suada Halilović
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Sandi Salkić
Stranka: NES
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Mladen Bošković
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Elvir Karajbić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Azra Okić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Mara Đukić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Mahir Mešalić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Halil Bajramović
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Elmedin Konaković
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Rasim Smajović
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Damir Arnaut
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Damir Nikšić
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Arnel Isak
Stranka: NES
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Hamdija Abdić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Azmir Husić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Nijaz Hušić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Salko Zildžić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Mirjana Plavčić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Feliks Vidović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Ivan Boban
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Siniša Dukić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Razim Halkić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Nijaz Helez
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Kadrija Hodžić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Hajrudin Kozarević
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Nihad Krajinović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Senad Subašić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Belmin Zukan
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Aner Žuljević
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Zekerijah Alagić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mirza Čelik
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Dijana Čolić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Marijana Hrvić - Šikuljuak
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Amir Ibrović
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Sanel Kajan
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Alma Kratina
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Alen Mujić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Hajrudin Žilić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Alma Beganović
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Adnan Delić
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Amra Junuzović - Kaljić
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mirsad Čamdžić
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mirjana Marinković - Lepić
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Dragan Mioković
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ilda Alibegović
Stranka: NES
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mirza Batalović
Stranka: NES
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Irfan Durić
Stranka: NES
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Edina Gabela
Stranka: SBiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Safet Omerović
Stranka: SBiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Haris Silajdžić
Stranka: SBiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Luka Faletar
Stranka: HDZ 1990
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Drago Stanić
Stranka: HDZ 1990
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stipe Tokić
Stranka: HDZ 1990
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Kenan Uzunović
Stranka: BHI - FK
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Petar Galić
Stranka: HNP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Slaven Raguž
Stranka: HRS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Elzina Pirić
Stranka: PDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Maja Uremović
Stranka: POMAK
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Almedin Aliefendić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Jasmina Biščević - Tokić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Begajeta Čaušević
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Eldar Čomor
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Adnan Efendić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Miralem Galijašević
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Alija Jusić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Adisa Kokić - Hinović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Safet Kovačević
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Melika Mahmutbegović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Bajro Makić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Edita Mazić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Edin Mušić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Indira Omeragić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Nezir Pivić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Fahrudin Skopljak
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Edin Smajić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Haris Šabanović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ivica Šarić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mirsad Zaimović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Kenela Zuko
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Fadil Novalić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Delfa Dejanović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Lidija Bradara
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Marija Kikaš
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Dario Knezović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Josip Martić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mijo Matanović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stanko Musa
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Karlo Nevistić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Antonio Sesar
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Kristina Šimović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ivo Vincetić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mario Karamatić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0