Filter: Članovi Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH

Dom naroda
Boris Krešić
Stranka: DF
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Goran Broćeta
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Drago Puzigaća
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Duško Radun
Stranka: SNS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Jasminko Kapić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Samir Suljević
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Dragan Stevanović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Aljoša Čampara
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Dragana Damjanović
Stranka: Srpska lista
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Dževad Hadžić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ljubinka Atanasijević
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Slađan Ilić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mladen Lonić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Vesna Saradžić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mladen Simić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Igor Stojanović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Žarko Vujović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Segmedina Srna-Bajramović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Aner Žuljević
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Jasmin Duvnjak
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Alisa Hajdarović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Hadis Jusić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Elvedin Mušanović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Nijaz Musić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Fahrudin Skopljak
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Jasenko Tufekčić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Smiljana Viteškić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Senad Čeljo
Stranka: SBiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Senad Ahmetović
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Zvonko Marić
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Senad Alić
Stranka: PDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Damir Marjanović
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Vibor Handžić
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mirela Trepanić-Grbešić
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Daliborka Milović
Stranka: Liberalna stranka
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Velemir Tanović
Stranka: Liberalna stranka
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Anel Šahinović
Stranka: Laburistička stranka BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Rasim Kantarević
Stranka: Laburistička stranka BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Zdravko Bešlić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Zdenka Džambas
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Damir Džeba
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ilić Ilija
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Iličić Marija
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ivić Ivan
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Tomislav Mandić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Tomislav Martinović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ilija Nakić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Iva Raguž
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stipan Šarac
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Marko Saraf
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ivo Tadić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Zora Dujmović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Edim Fejzić
Stranka: BNS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Nikica Bosnić
Stranka: DNS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Sandra Imširović
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Hajrudin Halilović
Stranka: ASDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ramo Isak
Stranka: ASDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Sejad Tatarin
Stranka: NSRzB
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Predstavnički dom
Irfan Čengić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 22
Broj odgovora: 22
Ivan Boban
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 7
Lana Prlić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 6
Jasmina Zubić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 5
Samer Rešidat
Stranka: DF
100%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 5
Miomirka Mila Melank
Stranka: NS
100%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 4
Nijaz Helez
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 3
Sabina Ćudić
Stranka: NS
86%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 6
Amer Obradović
Stranka: Nezavisni blok
86%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 6
Elvir Karajbić
Stranka: SDP
85%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 11
Salko Zildžić
Stranka: SDA
83%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 10
Dževad Adžem
Stranka: DF
80%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 4
Adisa Kokić-Hinović
Stranka: SDA
67%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 4
Alma Kratina
Stranka: DF
60%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 3
Dženana Hodžić
Stranka: Nezavisni blok
43%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 3
Elmedin Voloder
Stranka: Nezavisni blok
40%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 2
Irfan Durić
Stranka: ASDA
40%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 2
Salmir Kaplan
Stranka: SDA
33%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 2
Tahir Nuhić
Stranka: ASDA
33%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 1
Salko Bukvarević
Stranka: SDA
25%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 1
Mara Đukić
Stranka: DF
25%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 1
Zlatko Ercegović
Stranka: SDP
20%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 1
Nihad Čolpa
Stranka: GS
17%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 1
Sanela Klarić
Stranka: NS
17%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 1
Kenela Zuko
Stranka: SDA
14%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 1
Meliha Bijedić
Stranka: SDP
14%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 1
Mirsad Čamdžić
Stranka: NS
14%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 1
Adnan Efendić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Mirsad Zaimović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Damir Mašić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Amela Kuskunović
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Rahim Gadžić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Mirza Ganić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Dario Knezović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Mladen Bošković
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Delfa Dejanović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Azra Hadžić-Bećirspahić
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Nasiha Pozder
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Elzina Pirić
Stranka: PDA
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Eldin Vrače
Stranka: Nezavisni blok
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Melika Mahmutbegović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Sebija Izetbegović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Asim Kamber
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Asim Sarajlić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Samira Begić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Hasan Muratović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Nedžad Šećić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Albin Muslić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Mile Atlagić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Mira Grgić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Marinko Čavara
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Ivica Pavković
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Jelka Milićević
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Marijan Klaić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Petar Galić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Boris Marjanović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Ante Baković
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Ivan Musa
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Zeid Mujić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Hajrudin Žilić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Miralem Galijašević
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Eldar Čomor
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Osman Ćatić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Suad Kaknjo
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Ibrahim Zukić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Belma Pojskić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Hamdija Abdić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Edita Mazić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Ismet Osmanović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Senaid Begić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Stanko Musa
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Mijo Krešić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Goran Opsenica
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Ahmed Džubur
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Bahrudin Šarić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Mustafa Hrvić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Mirsad Kacila
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Zlatko Kravić
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Sanela Prašović-Gadžo
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Faika Mujanović-Glamočanin
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Adin Huremović
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Šemsudin Kavazović
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Munib Jusufović
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Azmir Husić
Stranka: PDA
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Luka Faletar
Stranka: HDZ 1990
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Boro Krišto
Stranka: HDZ 1990
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Nermin Muzur
Stranka: Narod i Pravda
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Mirvet Beganovic
Stranka: Laburistička stranka BiH
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Denijal Tulumović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Husein Rošić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Mirsad Peco
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Senad Mašetić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Mujo Hasić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Josip Martić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Safer Demirović
Stranka: PDA
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Husein Topčagić
Stranka: PDA
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Goran Akšamija
Stranka: Narod i Pravda
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Feliks Vidović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0