Izdvojeno

Kviz

Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini

Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio je ovaj nacrt na 8. redovnoj sjednici, održanoj 16. maja 2024. godine. Nacrtom se propisuje uvođenje neradne nedjelje.

Istaknute teme Sve teme

46%
54%

Legalizacija bespravno izgrađenih objekata

Ukoliko je objekat izgrađen na građevinskom zemljištu koje je upisano kao društveno odnosno državno vlasništvo, bez potrebnih odobrenja, a na zemljištu nema izvedenih prava upisanih na treća lica, te je u skladu sa posebnim propisima moguće legalizovati takav objekat, općinsko ili gradsko vijeće može u korist bespravnog graditelja ili njegovog pravnog sljednika utvrditi pravo vlasništva, uz obavezu plaćanja zemljišta prema tržišnoj vrijednosti.
100%

Jednokratna renta

Investitor je dužan prije izdavanja odobrenja za građenje platiti naknadu – jednokratnu rentu. Kao osnovica za izračunavanje visine jednokratne rente služi prosječna konačna građevinska cijena iz prethodne godine po metru kvadratnom neto korisne stambene površine na području jedinice lokalne samouprave. Visina jednokratne rente se određuje po osnovu fiksnog procenta od prosječne konačne građevinske cijene. Procenti: Prva zona: 6%; Druga zona: 5%; Treća zona: 4%; Četvrta zona: 3%; Peta zona: 2%; Šesta zona: 1%.
40%
60%

Obaveza prenosa vlasništva

Vlasnik građevinskog zemljišta dužan je prije dobivanja urbanističke saglasnosti ili drugog akta istog karaktera prenijeti u vlasništvo jedinici lokalne samouprave ili javnopravnom tijelu dio tog zemljišta koje je regulacionim planom ili drugim detaljnim planom uređenja prostora određeno za izgradnju komunalne i saobraćajne infrastrukture koja služi njegovoj građevinskoj parceli ili građevini koja će se na toj parceli graditi. Vlasniku građevinskog zemljišta u ovom slučaju pripada naknada u visini tržišne vrijednosti prenesenog zemljišta u vrijeme prenosa, odnosno u iznosu za koji je umanjena tržišna vrijednost nekretnine uslijed osnivanja služnosti u vrijeme njenog osnivanja.
70%
30%

Povećanje dodatka na plaću inspektorima

Vrši se povećanje dodatka na plaću inspekcijskim tijelima Porezne uprave FBiH sa 20% na 30% od osnovne plaće.

Najaktivniji parlamentarci
Admir Čavalić
Stranka: SBiH
100%
Broj pitanja: 24
Broj odgovora: 24
Sanel Kajan
Stranka: DF
100%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 10
Almir Babajić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 9
Haris Silajdžić
Stranka: SBiH
100%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 8
Najneaktivniji parlamentarci
Arnel Isak
Stranka: Nezavisni zastupnik/ca
0%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 0
Damir Mašić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
Dennis Gratz
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Mahir Mešalić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Posljednji dodani zakoni

Zakon o prekršajima FBiH
Glasovi za: 30 (100%), Glasovi protiv: 0 (0%)

Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH
Glasovi za: 69 (97%), Glasovi protiv: 2 (3%)

Nacrt Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju FBiH
Glasovi za: 49 (83%), Glasovi protiv: 10 (17%)

Zakon o nasljeđivanju FBiH
Glasovi za: 20 (91%), Glasovi protiv: 2 (9%)

Najaktivniji zakoni

Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini
Glasovi za: 265 (98%), Glasovi protiv: 6 (2%)