Izdvojeno

Vijesti

Ibrahim Hadžibajrić: Iza mene nije 12 godina kabinetskog rada, nego rada na terenu i na rješavanju životnih problema naših građana

U narednom periodu portal Javna rasprava objavit će serijal razgovora sa kandidatima za čelnike/ce općina i gradova na Lokalnim izborima 2020. Sa Ibrahimom Hadžibajrićem razgovarali smo o njegovom dosadašnjem radu i novom predizbornom programu.
4%
96%

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine

Mislite li da se prosječno radno vrijeme u sedmici prilikom preraspodjele radnog vremena može definisati na predloženi način (u prosjeku do 72 sata sedmično), obzirom na to da odredbe Zakona o radu propisuju da preraspodjela radnog vremena mora biti izvršena do maksimuma od 72 sata sedmično? Da li se predloženom odredbom otvara mogućnost poslodavcu da odredi više sati rada od maksimuma predviđenog zakonom?

Kviz

Prijedlog Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima FBiH - Lana Prlić

Prijedlogom zakona uspostavlja se registar lica koja su osuđena za krivična djela Silovanje, Spolni odnošaj s nemoćnom osobom, Spolni odnošaj zloupotrebom položaja, Prinuda na spolni odnošaj, Spolni odnošaj s djetetom, Bludne radnje, Zadovoljenje pohote pred djetetom ili maloljetnikom, Navodjenje na prostituciju, Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije, Upoznavanje djeteta s pornografijom, Rodoskrvnuće.
10%
90%

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine

Da li smatrate da na ovaj način definisani intitut „upućivanja radnika na čekanje posla” otvara mogućnost za zloupotrebe radnika od strane poslodavaca?

Vijesti

Elvir Karajbić: Potrebno je smanjiti poreze i doprinose na plaću

Elvir Karajbić je Predsjedavajući Predstavničkog doma FBiH. Sa njim smo razgovarali u pitanjima uspostave vlasti, odnosu između SDP i SDA, najvažnijim zakonima koje je potrebno donijeti u ovom Parlamentu i putu naše zemlje ka EU.

Istaknute teme Sve teme

EU
79%
21%

Trezorsko poslovanje

Svi prihodi od doprinosa za PIO slijevat će se na jedan budžetski račun s kojeg će biti isplaćivane penzije.
68%
32%

Prekršajni postupak zbog neotvaranja stečaja

Finansijsko informatička agencija (FIA) može pokrenuti prekršajni postupak protiv stečajnog dužnika, ako stečajni dužnik ne podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 30 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti.
EU
68%
32%

Povećanje penzija

Zakon propisuje da će svim penzionerima koji su otišli u penziju do 31. jula 1998. godine biti povećan zakonski iznos penzija za 10%, a onima koji su prava ostvarili od 31. jula 1998. do 31. decembra 2007. godine za 5%.
4%
96%

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine

Da li smatrate da se odredbama ovog zakona radnici stavljaju u nepovoljniji položaj u odnosu na poslodavca?
10%
90%

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine

Da li smatrate da na ovaj način definisani intitut „upućivanja radnika na čekanje posla” otvara mogućnost za zloupotrebe radnika od strane poslodavaca?

Najaktivniji parlamentarci
Irfan Čengić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 22
Broj odgovora: 22
Ivan Boban
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 7
Lana Prlić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 6
Jasmina Zubić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 5
Najneaktivniji parlamentarci
Adnan Efendić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Mirsad Zaimović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Damir Mašić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Amela Kuskunović
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Posljednji dodani zakoni

Zakon o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala FBiH
Glasovi za: 9 (100%), Glasovi protiv: 0 (0%)

Zakon o prekršajima FBiH
Glasovi za: 30 (100%), Glasovi protiv: 0 (0%)

Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH
Glasovi za: 68 (97%), Glasovi protiv: 2 (3%)

Zakon o nasljeđivanju FBiH
Glasovi za: 20 (91%), Glasovi protiv: 2 (9%)

Najaktivniji zakoni
Sljedeći zakoni u proceduri