Izdvojeno

Vijesti

Sead Lisak: Federacija BiH mora zaštititi zviždače

Federacija Bosna i Hercegovine, za razliku od Republike Srpske i državnog nivoa, još uvijek nema zakon koji bi štitio takozvane zviždače. Iako je još u junu 2018. u Predstavničkom domu usvojen Nacrt Zakona o zaštiti prijavilaca korupcije, još uvijek nema naznaka da bi isti mogao biti usvojen u Domu naroda. O potrebi usvajanja ovog zakona, razgovarali smo sa Seadom Lisakom, Predsjednikom Antikorupcionog tima Vlade FBiH.

Kviz

Prijedlog Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima FBiH - Lana Prlić

Prijedlogom zakona uspostavlja se registar lica koja su osuđena za krivična djela Silovanje, Spolni odnošaj s nemoćnom osobom, Spolni odnošaj zloupotrebom položaja, Prinuda na spolni odnošaj, Spolni odnošaj s djetetom, Bludne radnje, Zadovoljenje pohote pred djetetom ili maloljetnikom, Navodjenje na prostituciju, Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije, Upoznavanje djeteta s pornografijom, Rodoskrvnuće.

Vijesti

Elvir Karajbić: Potrebno je smanjiti poreze i doprinose na plaću

Elvir Karajbić je Predsjedavajući Predstavničkog doma FBiH. Sa njim smo razgovarali u pitanjima uspostave vlasti, odnosu između SDP i SDA, najvažnijim zakonima koje je potrebno donijeti u ovom Parlamentu i putu naše zemlje ka EU.

Istaknute teme Sve teme

EU
79%
21%

Trezorsko poslovanje

Svi prihodi od doprinosa za PIO slijevat će se na jedan budžetski račun s kojeg će biti isplaćivane penzije.
68%
32%

Prekršajni postupak zbog neotvaranja stečaja

Finansijsko informatička agencija (FIA) može pokrenuti prekršajni postupak protiv stečajnog dužnika, ako stečajni dužnik ne podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 30 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti.
EU
68%
32%

Povećanje penzija

Zakon propisuje da će svim penzionerima koji su otišli u penziju do 31. jula 1998. godine biti povećan zakonski iznos penzija za 10%, a onima koji su prava ostvarili od 31. jula 1998. do 31. decembra 2007. godine za 5%.
EU
99%
1%

Registar lica

Zakonom se uspostavlja Registar lica pravosnažno osuđenih za sljedeća krivična djela: Silovanje, Spolni odnošaj s nemoćnom osobom, Spolni odnošaj zloupotrebom položaja, Prinuda na spolni odnošaj, Spolni odnošaj s djetetom, Bludne radnje, Zadovoljenje pohote pred djetetom ili maloljetnikom, Navodjenje na prostituciju, Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije, Upoznavanje djeteta s pornografijom, Rodoskrvnuće.
EU
6%
94%

Stope poreza

Porez na primanja do 800 KM je 10%, a porez na primanja veća od 800 KM je 20%.

Najaktivniji parlamentarci
Irfan Čengić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 17
Broj odgovora: 17
Ivan Boban
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 6
Lana Prlić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 5
Amer Obradović
Stranka: Nezavisni blok
100%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 5
Najneaktivniji parlamentarci
Adnan Efendić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Mirsad Zaimović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Mirza Ganić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Damir Mašić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Posljednji dodani zakoni

Zakon o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala FBiH
Glasovi za: 9 (100%), Glasovi protiv: 0 (0%)

Zakon o prekršajima FBiH
Glasovi za: 30 (100%), Glasovi protiv: 0 (0%)

Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH
Glasovi za: 68 (97%), Glasovi protiv: 2 (3%)

Zakon o nasljeđivanju FBiH
Glasovi za: 20 (95%), Glasovi protiv: 1 (5%)

Najaktivniji zakoni
Sljedeći zakoni u proceduri