Izdvojeno

Vijesti

Jednaka prava za sve kategorije osoba s invaliditetom

Prema procjenama Populacijskog odjeljenja Ujedinjenih nacija, u novembru 2022. godine svjetska populacija dosegla je brojku od osam milijardi. Oko 15% svjetske populacije, odnosno više od milijardu ljudi, živi s nekim oblikom invaliditeta. Ta se brojka rapidno povećava zbog demografskih trendova starenja stanovništva i porasta hroničnih zdravstvenih stanja. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine, u Bosni i Hercegovini (BiH) od ukupno 3.531.159 stanovnika/ca, 294.058 (8,33%) ima neki stepen invaliditeta. U Federaciji BiH (FBiH) ta brojka iznosi 181.927, od čega 68.156 osoba živi s višestrukim poteškoćama u funkcionisanju.

Istaknute teme Sve teme

57%
43%

Legalizacija bespravno izgrađenih objekata

Ukoliko je objekat izgrađen na građevinskom zemljištu koje je upisano kao društveno odnosno državno vlasništvo, bez potrebnih odobrenja, a na zemljištu nema izvedenih prava upisanih na treća lica, te je u skladu sa posebnim propisima moguće legalizovati takav objekat, općinsko ili gradsko vijeće može u korist bespravnog graditelja ili njegovog pravnog sljednika utvrditi pravo vlasništva, uz obavezu plaćanja zemljišta prema tržišnoj vrijednosti.
100%

Jednokratna renta

Investitor je dužan prije izdavanja odobrenja za građenje platiti naknadu – jednokratnu rentu. Kao osnovica za izračunavanje visine jednokratne rente služi prosječna konačna građevinska cijena iz prethodne godine po metru kvadratnom neto korisne stambene površine na području jedinice lokalne samouprave. Visina jednokratne rente se određuje po osnovu fiksnog procenta od prosječne konačne građevinske cijene. Procenti: Prva zona: 6%; Druga zona: 5%; Treća zona: 4%; Četvrta zona: 3%; Peta zona: 2%; Šesta zona: 1%.
50%
50%

Obaveza prenosa vlasništva

Vlasnik građevinskog zemljišta dužan je prije dobivanja urbanističke saglasnosti ili drugog akta istog karaktera prenijeti u vlasništvo jedinici lokalne samouprave ili javnopravnom tijelu dio tog zemljišta koje je regulacionim planom ili drugim detaljnim planom uređenja prostora određeno za izgradnju komunalne i saobraćajne infrastrukture koja služi njegovoj građevinskoj parceli ili građevini koja će se na toj parceli graditi. Vlasniku građevinskog zemljišta u ovom slučaju pripada naknada u visini tržišne vrijednosti prenesenog zemljišta u vrijeme prenosa, odnosno u iznosu za koji je umanjena tržišna vrijednost nekretnine uslijed osnivanja služnosti u vrijeme njenog osnivanja.
72%
28%

Povećanje dodatka na plaću inspektorima

Vrši se povećanje dodatka na plaću inspekcijskim tijelima Porezne uprave FBiH sa 20% na 30% od osnovne plaće.

Najaktivniji parlamentarci
Irfan Čengić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 61
Broj odgovora: 61
Elvir Karajbić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 21
Broj odgovora: 21
Adisa Kokić-Hinović
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 16
Lana Prlić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 15
Najneaktivniji parlamentarci
Mirsad Zaimović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 20
Broj odgovora: 0
Jelka Milićević
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 0
Mladen Bošković
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 0
Damir Mašić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 0
Posljednji dodani zakoni

Zakon o prekršajima FBiH
Glasovi za: 30 (100%), Glasovi protiv: 0 (0%)

Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH
Glasovi za: 68 (97%), Glasovi protiv: 2 (3%)

Nacrt Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju FBiH
Glasovi za: 49 (83%), Glasovi protiv: 10 (17%)

Zakon o nasljeđivanju FBiH
Glasovi za: 20 (91%), Glasovi protiv: 2 (9%)

Najaktivniji zakoni
Sljedeći zakoni u proceduri