Izdvojeno

Vijesti

Najavljena 24. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom PFBiH najavio je 24. Redovnu sjednicu, koja će se održati 27.7.2021. godine, sa početkom u 10 sati. Na dnevnom redu sjednice nalaze se i Nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i Nacrt Zakona o sportskim klubovima u FBiH, podneseni na tri službena jezika.
100%

Građenje građevine i drugi zahvati na prostorima nacionalnog spomenika

Kao jedan od razloga izmjena i dopuna zakona navodi se i to da su jedinice lokalne samouprave marginalizirane u sistemu zaštite nacionalnih spomenika. Marginalizacija se realizira prenosom nadležnosti na Federalno ministarstvo prostornog uređenja za rješavanje svih zahtjeva stranka za građenjem građevina i drugih zahvata u prostorima koji su odlukom Komisije označeni kao prostori nacionalnog spomenika. Postojeće zakonsko rješenje ne korespondira sa principima Evropske povelje za zaštitu lokalne samouprave i članom 8. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH, niti sa zakonskim rješenjima u drugim zemljama. Jedinice lokalne samouprave, pored gubitaka prihoda koje ostvaruju po osnovu izdavanja odobrenja za građenje, trpe i značajne gubitke prihoda koje ostvaruju po osnovu zakupa javnih površina (postavljanje prodajnih stolova za vrijeme praznika, održavanje kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih manifestacija, postavljanja reklama i sl). Pored navedenog, dodatni problem se ogleda u tome da FMPU ne raspolaže adekvatnim ljudskim i materijalnim resursima, te ne rješava navedene zahtjeve u zakonom propisanim rokovima.
EU
68%
32%

Zabrana upotrebe određenih termina

Na vanjskim i pojedinačnim pakovanjima zabranjeno je korištenje termina: light, super light, ultra light, slim, full flavor, ekstra, ultra i sličnih termina.
96%
4%

Zdravstveni radnici

U definiciju zdravstvenog radnika uključuju se osobe koje rade u zdravstvu, a nisu do sada tretirane kao zdravstveni radnici, a to su: logopedi, medicinski tehnolozi, biomedicinski inžinjeri, biolozi u zdravstvu, klinički psiholozi, medicinski fizičari, fonetičari i nutricionisti, ako obavljaju zdravstvenu djelatnost u procesu dijagnostike i liječenja.

Vijesti

Općina Travnik: Pristupanje platformi Javna rasprava Lokal bit će još jedan u nizu koraka otvaranja prema građanima/kama

Predstavnici/ce UG “Zašto ne” održali su 19. jula 2021. godine sastanak s načelnikom Općine Travnik Kenanom Dautovićem. Sastanku su prisustvovali i Suada Karajko, stručna savjetnica za informisanje i odnose s javnošću, te komunikolog Faris Hafizadić. Na sastanku je prezentovan način rada platforme Javna rasprava Lokal, a jedna od glavnih tema bila je važnost uvođenja IT inovacija i elektronskog načina rada i poslovanja u javnom sektoru.

Istaknute teme Sve teme

EU
79%
21%

Trezorsko poslovanje

Svi prihodi od doprinosa za PIO slijevat će se na jedan budžetski račun s kojeg će biti isplaćivane penzije.
70%
30%

Prekršajni postupak zbog neotvaranja stečaja

Finansijsko informatička agencija (FIA) može pokrenuti prekršajni postupak protiv stečajnog dužnika, ako stečajni dužnik ne podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 30 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti.
EU
67%
33%

Povećanje penzija

Zakon propisuje da će svim penzionerima koji su otišli u penziju do 31. jula 1998. godine biti povećan zakonski iznos penzija za 10%, a onima koji su prava ostvarili od 31. jula 1998. do 31. decembra 2007. godine za 5%.
100%

Odobrenje za zaštitu

Prema važećem članu 5. Zakona, „odobrenja za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih spomenika na prostoru u granicama nacionalnog spomenika, koje su utvrđene odlukom Komisije, izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja (u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 2/06 – u daljnjem tekstu: Zakon).“ Na temelju navedene odredbe, a u kontekstu drugih propisa, primarno Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, nije jasno koja bi to bila vrsta intervencije za koju bi se moglo izdati odobrenje za zaštitu, a da nije obuhvaćeno konzervacijom, prezentacijom, rehabilitacijom i drugim intervencijama koje je definisao Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH. U tom smislu, odobrenje „za zaštitu“ je višak.
100%

Građenje građevine i drugi zahvati na prostorima nacionalnog spomenika

Kao jedan od razloga izmjena i dopuna zakona navodi se i to da su jedinice lokalne samouprave marginalizirane u sistemu zaštite nacionalnih spomenika. Marginalizacija se realizira prenosom nadležnosti na Federalno ministarstvo prostornog uređenja za rješavanje svih zahtjeva stranka za građenjem građevina i drugih zahvata u prostorima koji su odlukom Komisije označeni kao prostori nacionalnog spomenika. Postojeće zakonsko rješenje ne korespondira sa principima Evropske povelje za zaštitu lokalne samouprave i članom 8. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH, niti sa zakonskim rješenjima u drugim zemljama. Jedinice lokalne samouprave, pored gubitaka prihoda koje ostvaruju po osnovu izdavanja odobrenja za građenje, trpe i značajne gubitke prihoda koje ostvaruju po osnovu zakupa javnih površina (postavljanje prodajnih stolova za vrijeme praznika, održavanje kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih manifestacija, postavljanja reklama i sl). Pored navedenog, dodatni problem se ogleda u tome da FMPU ne raspolaže adekvatnim ljudskim i materijalnim resursima, te ne rješava navedene zahtjeve u zakonom propisanim rokovima.
EU
69%
31%

Zabranjena upotreba u privatnim sredstvima prevoza

Zabranjuje se upotreba duhanskih proizvoda za pušenje u privatnim sredstvima prevoza u kojim se nalaze maloljetne osobe.
33%
67%

Obavezna notarska potvrda (solemnizacija)

Uvodi se sistem notarskog potvrđivanja (solemnizacije) privatne isprave za pravne poslove za koje više nije potrebna notarska obrada, kao što su ugovor o nasljeđivanju, ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života, ugovor o doživotnom izdržavanju, te izjava o primanju naslijeđa ili o odricanju od naslijeđa.
66%
34%

Povećanje dodatka na plaću inspektorima

Vrši se povećanje dodatka na plaću inspekcijskim tijelima Porezne uprave FBiH sa 20% na 30% od osnovne plaće.

Izdvojeni zakoni Svi zakoni


Najaktivniji parlamentarci
Irfan Čengić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 39
Broj odgovora: 39
Lana Prlić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 9
Jasmina Zubić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 7
Husein Rošić
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 5
Najneaktivniji parlamentarci
Mirsad Zaimović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Damir Mašić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Belma Pojskić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Mira Grgić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Posljednji dodani zakoni

Zakon o prekršajima FBiH
Glasovi za: 30 (100%), Glasovi protiv: 0 (0%)

Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH
Glasovi za: 68 (97%), Glasovi protiv: 2 (3%)

Nacrt Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju FBiH
Glasovi za: 49 (89%), Glasovi protiv: 6 (11%)

Zakon o nasljeđivanju FBiH
Glasovi za: 20 (91%), Glasovi protiv: 2 (9%)

Najaktivniji zakoni

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku FBiH
Glasovi za: 7 (88%), Glasovi protiv: 1 (12%)

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH
Glasovi za: 44 (81%), Glasovi protiv: 10 (19%)

Nacrt zakona o sportskim klubovima u Federaciji Bosne i Hercegovine
Glasovi za: 59 (95%), Glasovi protiv: 3 (5%)

Nacrt zakona o mikrokreditnim organizacijama
Glasovi za: 1 (50%), Glasovi protiv: 1 (50%)

Sljedeći zakoni u proceduri