Izdvojeno

Vijesti

Zakazana 20. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

Zakazana sjednica održat će se 30. 03. 2021. godine u online formatu.
0%

Problematika finansiranja i budžetiranja Grada Mostara

Nespremnost Vlade FBiH koja se odnosi na pitanje budžeta Grada Mostara dovede u pitanje prije izbora, očituje se upravo prijedlogom Zakona o dopunama Zakona o budžetiranju Federacije BiH, koji je na sjednici Predstavničkog doma PS Federacije BiH iznesen devet dana nakon održanih lokalnih izbora u Mostaru.
10%
90%

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine

Da li smatrate da na ovaj način definisani intitut „upućivanja radnika na čekanje posla” otvara mogućnost za zloupotrebe radnika od strane poslodavaca?
0%

Prolongiranje važenja Akcionog plana za korištenje obnovljivih izvora energije u FBiH

Važenje obavezujućeg cilja za udjel obnovljivih izvora energije do 2020. godine produžuje se do daljnjeg, odnosno do donošenja novog planskog dokumenta za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH.

Istaknute teme Sve teme

EU
79%
21%

Trezorsko poslovanje

Svi prihodi od doprinosa za PIO slijevat će se na jedan budžetski račun s kojeg će biti isplaćivane penzije.
70%
30%

Prekršajni postupak zbog neotvaranja stečaja

Finansijsko informatička agencija (FIA) može pokrenuti prekršajni postupak protiv stečajnog dužnika, ako stečajni dužnik ne podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 30 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti.
EU
68%
32%

Povećanje penzija

Zakon propisuje da će svim penzionerima koji su otišli u penziju do 31. jula 1998. godine biti povećan zakonski iznos penzija za 10%, a onima koji su prava ostvarili od 31. jula 1998. do 31. decembra 2007. godine za 5%.
0%

Prolongiranje važenja Akcionog plana za korištenje obnovljivih izvora energije u FBiH

Važenje obavezujućeg cilja za udjel obnovljivih izvora energije do 2020. godine produžuje se do daljnjeg, odnosno do donošenja novog planskog dokumenta za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH.
75%
25%

Vještaci državljani država članica EU te država potpisnica sporazuma o Evropskom privrednom prostoru

Navedeni državljani mogu biti imenovani vještacima u FBIH, čak i ako to nisu u svojoj matičnoj državi.
69%
31%

Advokatska tarifa

Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u Federaciji BiH donosi federalna Advokatska komora nakon pribavljene saglasnosti federalnog ministra pravde.
58%
42%

Naknade za službene odbrane

Visinu naknade advokatima za odbrane po službenoj dužnosti utvrđuje federalni ministar pravde, uz konsultacije sa Advokatskom komorom.
77%
23%

Advokatska akademija

Advokatska komora osniva advokatsku akademiju, kao posebni organ zadužen za stalnu stručnu obuku advokata, advokatskih stručnih saradnika, advokatskih pripravnika i osoba zaposlenih u advokatskim kancelarijama i društvima i drugih osoba zainteresovanih za rad u advokatskoj djelatnosti, radi usavršavanja teorijskih i praktičnih znanja i vještina advokata, potrebnih za stručnu, nezavisnu, samostalnu, djelotvornu i etičnu advokaturu, specijalizaciju advokata i izdavanje uvjerenja o specijalizaciji u određenoj oblasti prava i advokature.

Najaktivniji parlamentarci
Irfan Čengić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 26
Broj odgovora: 26
Ivan Boban
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 7
Lana Prlić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 6
Jasmina Zubić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 5
Najneaktivniji parlamentarci
Mirsad Zaimović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 0
Damir Mašić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 0
Adnan Efendić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Mladen Bošković
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Posljednji dodani zakoni

Zakon o prekršajima FBiH
Glasovi za: 30 (100%), Glasovi protiv: 0 (0%)

Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH
Glasovi za: 68 (97%), Glasovi protiv: 2 (3%)

Nacrt Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju FBiH
Glasovi za: 49 (89%), Glasovi protiv: 6 (11%)

Zakon o nasljeđivanju FBiH
Glasovi za: 20 (91%), Glasovi protiv: 2 (9%)

Najaktivniji zakoni
Sljedeći zakoni u proceduri