Izdvojeno

0%

Finansiranje Grada Mostara

Prijedlogom zakona o dopunama Zakona o budžetima Federacije BiH predlaže se produženje ovlasti Gradonačelnika Mostara i Načelnika odjela za finansije i nekretnine, radi efikasnog i stabilnog finansiranja Grada Mostara u prvom kvartalu 2021. godine.
0%

Problematika finansiranja i budžetiranja Grada Mostara

Nespremnost Vlade FBiH koja se odnosi na pitanje budžeta Grada Mostara dovede u pitanje prije izbora, očituje se upravo prijedlogom Zakona o dopunama Zakona o budžetiranju Federacije BiH, koji je na sjednici Predstavničkog doma PS Federacije BiH iznesen devet dana nakon održanih lokalnih izbora u Mostaru.

Kviz

Prijedlog Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima FBiH - Lana Prlić

Prijedlogom zakona uspostavlja se registar lica koja su osuđena za krivična djela Silovanje, Spolni odnošaj s nemoćnom osobom, Spolni odnošaj zloupotrebom položaja, Prinuda na spolni odnošaj, Spolni odnošaj s djetetom, Bludne radnje, Zadovoljenje pohote pred djetetom ili maloljetnikom, Navodjenje na prostituciju, Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije, Upoznavanje djeteta s pornografijom, Rodoskrvnuće.
10%
90%

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine

Da li smatrate da na ovaj način definisani intitut „upućivanja radnika na čekanje posla” otvara mogućnost za zloupotrebe radnika od strane poslodavaca?

Vijesti

Elvir Karajbić: Potrebno je smanjiti poreze i doprinose na plaću

Elvir Karajbić je Predsjedavajući Predstavničkog doma FBiH. Sa njim smo razgovarali u pitanjima uspostave vlasti, odnosu između SDP i SDA, najvažnijim zakonima koje je potrebno donijeti u ovom Parlamentu i putu naše zemlje ka EU.

Istaknute teme Sve teme

EU
79%
21%

Trezorsko poslovanje

Svi prihodi od doprinosa za PIO slijevat će se na jedan budžetski račun s kojeg će biti isplaćivane penzije.
70%
30%

Prekršajni postupak zbog neotvaranja stečaja

Finansijsko informatička agencija (FIA) može pokrenuti prekršajni postupak protiv stečajnog dužnika, ako stečajni dužnik ne podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 30 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti.
EU
68%
32%

Povećanje penzija

Zakon propisuje da će svim penzionerima koji su otišli u penziju do 31. jula 1998. godine biti povećan zakonski iznos penzija za 10%, a onima koji su prava ostvarili od 31. jula 1998. do 31. decembra 2007. godine za 5%.
0%

Finansiranje Grada Mostara

Prijedlogom zakona o dopunama Zakona o budžetima Federacije BiH predlaže se produženje ovlasti Gradonačelnika Mostara i Načelnika odjela za finansije i nekretnine, radi efikasnog i stabilnog finansiranja Grada Mostara u prvom kvartalu 2021. godine.
0%

Problematika finansiranja i budžetiranja Grada Mostara

Nespremnost Vlade FBiH koja se odnosi na pitanje budžeta Grada Mostara dovede u pitanje prije izbora, očituje se upravo prijedlogom Zakona o dopunama Zakona o budžetiranju Federacije BiH, koji je na sjednici Predstavničkog doma PS Federacije BiH iznesen devet dana nakon održanih lokalnih izbora u Mostaru.
19%
81%

Osnovica za obračun plate

Osnovica za obračun plate u visini od 330 KM i bod za obračun plate u iznosu od 1,0 primjenjivat će se za period od 1.1.2021. do 31.12.2021.
100%

Dug FBiH

Finansijske obaveze preuzete u ime i za račun FBiH u skladu sa zakonom i drugim propisima čine dug FBiH. Sve obaveze koje čine dug FBiH imaju jednak status i prioritetna su obaveza za plaćanje ovog entiteta. Sredstva potrebna za servisiranje duga FBiH koji dospijeva na naplatu do 15.1.2022. godine planirat će se, rezervisati i isplatiti do 31.12.2021. godine. Za prijedlog gornje granice zaduženja Budžeta FBiH, kantona, jedinica lokalne samouprave i vanbudžetskih fondova nadležno je i odgovorno Fiskalno koordinacijsko tijelo FBiH. U slučaju da se primici od dugoročnog zaduživanja ne ostvare u planiranom iznosu, vlada može izvršiti prijevremenu naplatu ili prodaju nedospjelih potraživanja iz osnova odobrenih kredita krajnjim korisnicima/icama i iznad planiranih iznosa primitaka, a maksimalno do iznosa neostvarenih planiranih primitaka od dugoročnog zaduživanja.
100%

Kolegij mjesnih zajednica

Kolegij mjesnih zajednica osniva se kao konsultativno tijelo koje predstavlja sponu između jedinice lokalne samouprave i pripadajućih joj mjesnih zajednica. Sastoji se od predsjednika/ce Savjeta, uz obavezu sazivanja najmanje dva puta godišnje i sa mogućnošću podnošenja inicijativa i postavljanja pitanja u rangu vijećničkog pitanja.

Najaktivniji parlamentarci
Irfan Čengić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 26
Broj odgovora: 26
Ivan Boban
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 7
Lana Prlić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 6
Jasmina Zubić
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 5
Najneaktivniji parlamentarci
Mirsad Zaimović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 0
Damir Mašić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 0
Adnan Efendić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Mladen Bošković
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Posljednji dodani zakoni

Zakon o prekršajima FBiH
Glasovi za: 30 (100%), Glasovi protiv: 0 (0%)

Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH
Glasovi za: 68 (97%), Glasovi protiv: 2 (3%)

Nacrt Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju FBiH
Glasovi za: 49 (89%), Glasovi protiv: 6 (11%)

Zakon o nasljeđivanju FBiH
Glasovi za: 20 (91%), Glasovi protiv: 2 (9%)

Najaktivniji zakoni
Sljedeći zakoni u proceduri