Elvir Karajbić: Potrebno je smanjiti poreze i doprinose na plaću

Elvir Karajbić je Predsjedavajući Predstavničkog doma FBiH. Sa njim smo razgovarali u pitanjima uspostave vlasti, odnosu između SDP i SDA, najvažnijim zakonima koje je potrebno donijeti u ovom Parlamentu i putu naše zemlje ka EU.

JR: Nakon što se većina koja Vam je dala podršku prilikom glasanja za Predsjedavajućeg na narednoj sjednici raspala, kako bi se po vašem mišljenju situacija sa uspostavom vlasti  na federalnom nivou kogla kretati?

Ovdje treba naglasiti da su poslovnički ovlašteni predlagači za predsjedavajućeg i dva potpredsjedavajuća klubovi poslanika (najmanje jedan klub) u konkretnom slučaju prijedlog za izbor predsjedavajućeg stigao je od tri kluba SDP-a, DF-a i Naše stranke koji ukupno imaju 32 zastupnika (koji čine BiH blok) u Zastupničkom domu, a prijedlog je podržan od 52 zastupnika. Na narednoj sjednici ovlašteni predlagači su predložili i Potpredsjednike koji nisu dobili podršku najmanje 50 zastupnika, ali važno je istaći da je 32 zastupnika BiH bloka imalo jedinstven stav. Nakon konstituisanja Doma naroda biće jasnija slika ko će činiti vlast u FBiH.

JR: Može li pitanje koaliranja SDP-a sa SDA uzdrmati jedinstvo stranke obzirom na različita mišljenja u vezi toga?

U SDP-u vlada visok stupanj demokratije svako ima pravo iznositi svoje mišljenje kako bi se iznjedrile najbolje odluke za SDP i državu BiH. A stranački organi su jedini koji donose odluke.

JR: Prošli saziv Parlamenta, čiji ste također bili član je bio prilično neefikasan. Da li smatrate da će se u ovom mandatu uraditi više nego u prošlom?

Za svaki nivo vlasti najbolje je da postoji stabilna većina, zbog narušenih odnosa u većini koja je formirala Vladu FBiH i zbog njihovih stranačkih a ne općih interesa u protekle 4. godine vladajuća većina je pala na ispitu odgovornosti. Iskreno se nadam da ko god bude vlast u ovom mandatnom periodu da će opći interes staviti iznad stranačkog i efikasnije raditi za dobrobit svig građana.

JR: Sve političke stranke u BiH su barem deklarativno za pristupanje BiH Europskoj uniji. Šta mislite koja su ključna pitanja koja je potrebno riješiti u Parlamentu FBiH da bi se ovaj process ubrzao?

Ukoliko želimo u EU najvažnije je donositi zakone koji su u skladu sa pravnom legislativom EU, a ne da se predlažu zakoni koji nisu usklađeni sa istom.

JR: Za kraj, koja su ključna područja kojima ćete se Vi i partija kojoj pripadate posvetiti u naredne četiri godine?

Prije svega treba država kao regulator urediti odnose između radnika i poslodavaca na način da se donese zakon kojim će biti povećana minimalna plaća sa jedne strane, a sa druge da se smanje porezi i doprinosi na plaću kako bi bili zadovoljni i jedni i drugi. Treba se boriti za pravičnu raspodjelu, napraviti održiv PIO sistem, primjeniti set antikorupcijskih zakona, osnažiti vladavinu prava.

(javnarasprava.ba)