Sve naredbe Federalnog štaba civilne zaštite na jednom mjestu

Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) je naredio kantonalnim i općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite da osiguraju trijažne punktove sa sanitarnim upitnicima prije ulaska lica u zdravstvene ustanove. Obustavljen je javni linijski i vanlinijski prijevoz lica u cestovnom i željezničkom prijevozu, osim registrovanog taxi prijevoza putnika uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu vozača (maska, rukavice, naočale) i obavezno provođenje dezinfekcije nakon svake izvršene usluge. Obustavlja se rad u djelatnosti trgovine na području FBiH, osim trgovina prehrambenih proizvoda, prodavnica higijenskih proizvoda, ribarnica, apoteka, specijalizovanih prodavnica medicinskih, veterinarskih proizvoda i opreme, poljoprivrednih apoteka, benzinskih pumpi, kioska i dr.

Na sjednici FŠCZ, održanoj 19.03.2020. godine, donesene su sljedeće naredbe:

Naredba za osiguranja trijažnih punktova

Naredba za za obustavu javnog prijevoza

Naredba za za obustavu rada trvogina

Naredba za obustavu rada otvorenih pijačnih i tržnih prostora

Naredba za izolaciju osoba za koje je izrečeno mjera pritvora ili kazne zatvora

Podsjećamo, povodom proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području Federacije BiH u Sarajevu je 17.03.2020. godine održana prva vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite.

Na ovoj sjednici, kojom je predsjedavala zapovjednica Štaba Jelka Milićević, doneseno je više naredbi kojima se nalaže lokalnim samoupravama, kantonalnim upravama, privrednim društvima, fizičkim i pravnim licima i građanima mjere postupanja u skladu sa Odlukom o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području FBiH. Većina naredbi počela se primjenjivati od 18. marta ove godine i biti će na snazi do 31. marta ove godine.

Federalni štab civilne zaštite, između ostalog, donio je naredbu da se zabranjuju sva javna okupljanja, da se obustavlja rad svim ugostiteljskim objektima (restoranima, picerijama, slastičarnama, nargila barovima, kafe barovima, disko-barovima, čajdžinicama...) i dr.

Donesene su sljedeće naredbe:

1. Naredba za kantonalne, općinske/gradske štabove civilne zašttite

2. Naredba za Federalnu upravu civilne zaštite                        

3. Naredba za federalne službe zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć            

4. Naredba za kantonalne operativne centre civilne zaštite                        

5. Naredba za Federalni krizni štab i kantonalne krizne štabove ministarstava            

6. Naredba Procedure zdrastvenog nadzora svih putnika u međunarodnom prometu

7. Naredba o zdrastvenom nadzoru i izolaciji za vozaće vozila u međunarodonom transportu 

8. Naredba o otkazivanju odrzavanja svih javnih skupova u FBiH                    

9. Naredba o privremenoj obustavi pružanja usluga, kina, muzeja i drugo                

10. Naredba o privremenom obustavljanju pružanja usluga u ugostiteljskim objektima        

11. Naredba o privremenom obustavljanju pružanja usluga frizerskim i kozmetičkim salonima i igraonicama

12. Naredba o organizovanju načina rada trgovinama osnovnim prehrambenim artiklima

13. Naredba o organizovanju načina rada šalter sala                        

14. Naredba o provođenju vanrednih mjera dezinfekcije u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama                     

15. Naredba o dezinfekciji poslovnih prostora i sredstava javnog prevoza                

16. Naredba o obustavi posjeta i izlazaka štićenika u ustanovama socijalne zaštite i kazneno - popravnim zavodima        

Naredba o obustavi posjeta i izlazaka štićenika u ustanovama socijalne zaštite i kazneno - popravnim zavodima.

Skoro sve naredbe se primjenjuju od srijede 18. marta u 6 sati i na snazi su do 31. marta ove godine.

(Javnarasprava.ba)