Osman Ćatić

Ovo je profil iz mandata (2014)

0%
Broj pitanja: 41
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Rođen u Konjicu, a po zanimanju je prof. historije. Bio je predsjednik kantonalne asocijacije mladih SDA HNK, ali i savjetnik u federalnom ministarstvu kulture i sporta.
Izborna jedinica
207 - HERCEGOVAČKO - NERETVANSKI KANTON
Pozicija
Delegat
Broj osvojenih glasova
4230

Pitanje: Zašto mi Vi osporavate pravo na borački dodatak, kao pripadnik ARBiH, kada to isto pravo ima vojnik agresorske vojske RS i to na mjesečnom nivou(Zakon o boračkom pravu RS Član16.) I još finansiran iz zajedničkog PDV.a, pa jeste li Vi Bošnjak il Srbin.

Pitanje postavljeno: 26.07.2017  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Prigovor na Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranjugrupe Oficira Oružanih snaga BiHPrigovor na odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH po sljedećem:1. U prijedlogu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH nisu naznačeni prelazni koeficijenti (koji su bili u Nacrtu) kojim će se regulisati približavanje penzija ostvarenih po starom odnosno novom zakonu. Obrazloženje: Npr. Osiguranik 1 koje je ostvarilo penziju po starom zakonu imat će daleko veću penziju od Osiguranik 2 koji je ostvario penziju po novom zakonu, mada su penziju ostvarila sa istog radnog mjesta i sa istim poslovima i zadacima. Ako se radi o povoljnijem ili prijevremenom penzionisanju (vojnici, policija,...) uzmimo ubzir da će Osiguranik 2 imati i više staža od Osiguranika 1.Uzimajući u obzir gore navedeno dajemo sljedeći:Prijedlog:Predlažemo da se diskriminirijaće odredbe isprave u prijedlogu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH, na sljedeći način:1. Da se posebnim zakonom urede prava iz penzijskog osiguranja profesionalnih vojnih lica i ovlaštenih službenih osoba (ovlaštene službene osobe unutarnjih poslova, ovlaštene službene osobe pravosuđa), čime bi se penzije ovih kategorija uvećale za određeni procenat, kako je to uređeno u zemljama okruženja i EU. ili2. Da se u prijedlog Zakona PIO uvrste prelazni koeficijenti radi približavanja penzija ostvarenih po starom odnosno novom Zakonu PIO.Obrazloženje:Za prijedlog 1.: Posebnim Zakonom bi se uredila oblast penzijsko invalidskog osiguranja za ove kategorije, jer smatramo da se postojeći Zakoni (Zakon o službi OS BiH, Zakon o policijskim službenicima FBiH i ostali zakoni vezani za ove kategorije) trebaju uskladiti sa Zakonom o PIO. Posebnim Zakonom bi se policajcima i profesionalnim vojnim licima uvećale penzije zbog teških radnih uslova, jer istima nije slučajno dat benificirani radni staž.Većina zemalja NATO-a posebnu skrb vodi o profesionalnim vojnim licima, te o njihovim penzijama jer se oni tokom radnog vijeka odriču određenih građanskih prava i rade posao koji je doista opasan. Zato mnoge od tih zemalja bivšim vojnicima nude povoljnije uvjete penzionisanja, dok im penzije ne isplaćuju iz državnog penzijskog fonda, već iz posebnoga vojnog. Kako je pripadnicima vojske zabranjeno sindikalno organizovanje, njihove stavove nema tko artikulirati.Za prijedlog 2.:Ako ne postoji mogućnost donošenja Posebnog Zakona za ove kategorije potrebno je uskladiti postojeće Zakone sa novim Zakonom o PIO, te uvrstiti prelazne koeficijente radi približavanja penzija ostvarenih po starom odnosno novom Zakonu PIO, kako bi se donekle ispravile nepravilnosti i nepravda posebno lica koja su provela u ratu više od tri godine i koja danas imaju preko 30 godina penzijskog staža, a istima je najduže ostalo do penzionisanja 5 godina.Prijedlog za prelazne koeficijente:Vrijednost ostvarene penzije po rješenju množi se sa prelaznim koeficijentima, a prema sljedećoj tabeli: Godina Faktor Uvećanja/koeficijent 2017 1,702018 1,652019 1,55 2020 1,50 2021 1,45 2022 1,40 2023 1,352024 1,302025 1,252026 1,20Prilikom razmatranja ovog prijedloga molili bi Vas da uvažite činjenicu da smo i mi boračka populacija, koja je svoj doprinos dala u proteklom ratu, a iznijela je i iznijet će najveći teret tranzicije Oružanih snaga BiH, kao i ostalih reformskih procesa u BiH.

Pitanje postavljeno: 30.01.2017  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

Pitanje: Da li smatrate da će predložene izmjene Zakona o deviznom poslovanju uvesti više reda u ovo područje?

Pitanje postavljeno: 21.05.2018  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju FBiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Da li smatrate da se potraživanja radnika firmi u stečaju trebaju smatrati potraživanjima višeg isplatnog reda?

Pitanje postavljeno: 21.05.2018  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o stečajnom postupku FBiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima