Dragana Damjanović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
Srpska lista
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija

Dragana Damjanović rođena je 3. aprila 1978. godine u Drvaru, a njen rodni grad je i njezino prebivalište. Po nacionalnosti je srpkinja i stranka kojoj pripada je Srpska lista. Završivši Ekonomski falutet stiče zvanje dioplomiranog ekonomiste. U sklopu svog radnog iskustva zapošljava se u Općinsko javno pravobranilaštvo u Drvaru.
Stranačke aktivnosti i politički angažman:
- Član Općinskog odbora SNSD–a Drvar;
- Odbornik u Općinskom vijeću Drvar u periodu oktobar 2016. – novembar 2017. godine.
Udata je i majka dvije kćerke.

Izborna jedinica
Pozicija
Delegatkinja u Domu naroda FBiH