Samir Suljević

0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Stranka
SDP
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Samir Suljević rođen je 25. augusta 1966. godine u Bjelovaru, Republika Hrvatska. Mjesto njegovog prebivališta je Sarajevo. Po nacionalnosti je bošnjak, a stranka kojoj pripada je SDP BiH. Svoje obrazovanje i zvanje diplomiranog inžinjera građevine je stekao na Građevinskom fakultetu. Radno iskustvo stiče zaposlenjem u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i radom u Službi za zajedničke poslove organa i tijela Fedracije Bosne i Hercegovine. Oženjen je.
Izborna jedinica
Pozicija

Pitanje: Da li smatrate da treba uspostaviti registar silovatelja?

Pitanje postavljeno: 22.05.2019  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima FBiH - Lana Prlić

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima