Ljubinka Atanasijević

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDP
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Ljubinka Atanasijević je rođena 10. juna 1958. godine u Požarevcu, a njeno mjesto prebivanja je Travnik. Po nacionalnosti je srpkinja, a stranka kojoj pripada je SDP BiH. Završila je Višu medicinsku školu Univerziteta u Sarajevu, te je trenutno penzionisana viša medicinska sestra. Radila je četrdeset godina na poziciji glavne medicinske sestre u intezivnoj njezi JU „Bolnica za plućne bolesti i TBC pluća Travnik“. Članica je GO SDP BiH. Neudata je.
Izborna jedinica
Pozicija