Mladen Lonić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDP
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Mladen Lonić rođen je 1. juna 1959. godine u Bosanskoj Krupi i njegovo mjesto prebivališta je Bosanska Krupa. Po nacionalnosti je srbin, a stranka kojoj pripada je SDP BiH. Završio je Ekonomski fakultet i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Radno iskustvo: - SOUR PP KRAJINA; - Direktor „Jela Grmeč“ Bosanska Krupa. U sklopu svojih stranačkih aktivnosti, bio je član Predsjedništva i Glavnog odbora SDP BiH. Oženjen je i otac dvoje djece.
Izborna jedinica
Pozicija