Vesna Saradžić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDP
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Vesna Saradžić rođena je 14. februara 1962. godine u Konjicu, te je Konjic njeno mjesto prebivališta. Po nacionalnosti je srpkinja, a stranka kojoj pripada je SDP BiH. Završava Filozofski fakultet na odsjeku za komparativnu književnost i stiče zvanje diplomiranog komparativiste. Radno iskustvo: - Rukovodilac Gradske biblioteke Konjic; - Sekretar Instituta za jačanje demokratije Konjic; - Potpredsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH; - Delegat Doma naroda Parlamenta Federacije BiH. Porodično stanje: udata.
Izborna jedinica
Pozicija