Igor Stojanović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDP
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Igor Stojanović rođen je 7. oktobra 1975. godine u Sarajevu, te njegovo mjesto prebivališta je njegov rodni grad. Po nacionalnosti je srbin, a stranka kojoj pripada je SDP BiH. Magistar je ljudskih prava i demokratije u jugoistočnoj Evropi, a profesor je sociologije. Radno iskustvo stiče radeći kao referent za socijalni rad (ŽFBiH), savjetnik direktora (ZOI 84), savjetnik federalnog ministra pravde i direktor košarkaških reprezentacija (KS BiH). Stranačke aktivnosti i politički angažman: - Član GO SDP BiH, član predsjedništva KO SDP Sarajevo; - Vijećnik u općinskom vijeću Centar i Gradskom vijeću Sarajevo (2008- 2012); - Vijećnik općinskog vijeća Centar (2016. – 2018.), 2018. – danas, poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo. Porodično stanje: neoženjen.
Izborna jedinica
Pozicija