Žarko Vujović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDP
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Žarko Vujović je rođen 4. decembra 1963. godine u Bileći, a njegovo mjesto prebivališta je Tuzla. Po nacionalnosti je srbina, a stranka kojoj pripada je SDP BiH. Završio je Pravni fakultet i stekao zvanje diplomiranog pravnika. Iza sebe ima dvadeset i sedam godina radnog isustva. U sklopu svog političkog angažmana bio je poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona. Oženjen je.
Izborna jedinica
Pozicija