Elvedin Mušanović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Elvedin Mušanović rođen je 7. aprila 1980. godine u Visokom, dok je njegovo trenutno prebivalište Kiseljak. Po nacionalnosti je bošnjak, a stranka kojoj pripada je SDA. Završio je Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, te stekao zvanje magistra elektrotehničkih nauka. Svoje radno iskustvo steako je radeći kao profesor elektrotehničke grupe predmeta u Srednjoj mješovitoj školi „Zijah Dizdarević“ Fojnica, te kao šef odjeljenja u Direkciji BH Telecom-a u Travniku. Kada je riječ o njegovim stranačkim aktivnostima i dosadašnjem političkom angažmanu vrijedno je navesti da je bio: - Predsjednik KO AM SDA SBK; - Šef Kluba poslanika SDA u Skupštini Srednjobosanskog kantona; - Potpredsjednik općinskog odbora SDA Kiseljak; - Član KO SDA SBK. Elvedin Mušanović je oženjen i otac jednog djeteta.
Izborna jedinica
Pozicija