Jasenko Tufekčić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Jasenko Tufekčić je rođen 20. septembra 1960. godine u Livnu, te mu je Livno i mjesto prebivališta. Po nacionalnosti je bošnjak, a stranka kojoj pripada je SDA. Diplomirani je pravnik. Oženjen je. U opusu svog radnog iskustva obavljao je sljedeće funkcije:- Pravni referent; - Općinski sudija za prekršaje; - Direktor Imovinsko-pravne službe; - Kantonalni ministar; - Potpredsjednik Kantonalne skupštine. Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: - Član KO; - Član OO SDA Livno; Član Predsjedništva SDA BiH.
Izborna jedinica
Pozicija