Vibor Handžić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
NS
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Izborna jedinica
Pozicija