Daliborka Milović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
Liberalna stranka
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Daliborka Milović je rođena 7. juna 1973. godine u Višegradu, dok je njeno mjesto prebivališta Goražde. Po nacionalnosti je srpkinja, a stranka kojoj pripada je Liberalna stranka. Diplomirana je pravnica. Radno iskustvo: - Kantonalni poslanik četvrti mandat; - Delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH četvrti mandat; - EMI „Metalac“ Višegrad šest godina. Predsjednica je Liberalne stranke. Porodično stanje: udata.
Izborna jedinica
Pozicija