Velemir Tanović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
Liberalna stranka
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Velemir Tanović je rođen 27. oktobra 1955. godine u Goraždu. Po nacionalnosti je srbin, a stranka kojoj pripada je Liberalna stranka BiH. Završio je srednju trgovačku školu. Iza sebe ima šesnaest godina radnog iskustva. Oženjen je.
Izborna jedinica
Pozicija