Rasim Kantarević

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
Laburistička stranka BiH
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Rasim Kantarević rođen je 14. aprila 1971. godine u Podzvizdu, Velika Kladuša, te je njegovo rodno mjesto i njegovo mjesto prebivališta. Kao svoju nacionalnu pripadnost označava ostale, deklariše se kao bosanac, a stranka kojoj pripada je Laburistička stranka BiH. Završio je srednju školu i stekao zvanje strojnika građevinske mehanizacije. Radno iskustvo: - Rad u struci; - Privatni trgovački obrt od 2005. do 2012. godine; - Skupština Unsko- sanskog kantona 2014. – 2018. godina; - Dom naroda Palamenta Federacije Bosne i Hercegovine 2014. – 2018. godina. U sklopu stranačkih aktivnosti i političkog angažmana obnaša dužnost poslanika u Skupštini Unsko-sanskog kantona (2014. – 2018.), ali i kao delegat u Domu naroda Palamenta Federacije Bosne i Hercegovine (2014. – 2018.). Oženjen je i otac dvoje djece.
Izborna jedinica
Pozicija