Zdravko Bešlić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
HDZ BiH
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Zdravko Bešlić rođen je 10. decembra 1964. godine u Posušju i mjesto prebivališta mu je Posušje. Po nacionalnosti je hrvat, a stranka kojoj pripada je HDZ BiH. Zvanje diplomiranog novinara stekao je studirajući na Pedagoškom fakultetu. Dvadeset i pet godina radnog iskustva skupio je kroz participaciju u HVO-u, radu u Zapadnohercegovačkom kantonu i Parlamentu FBiH. U sklopu stranačkih i političkih angažmana bio je općinski vijećnik, poslanik u Skupštini Zapadnohercegovačkog kantona, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, ministar u Vladi Zapadnohercegovačkog kantona, predsjednik Županijskog odbora HDZ BiH i član Središnjeg odbora HDZ BiH. Oženjen je i otac četvero djece.
Izborna jedinica
Pozicija