Zdenka Džambas

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
HDZ BiH
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Zdenka Džambas rođena je 18. januara 1955. godine u Travniku, a njeno mjesto prebivališta je Novi Travnik. Po nacionalnosti je hrvatica, a stranka kojoj pripada je HDZ BiH. Završila je Mašinski fakultet, te time stekla zvanje diplomiranog inžinjera mašinstva. Kao profesorica, a kasnije i direktorica radi u Srednjoj školi ,,Novi Travnik“ i od 2014. – do 2018. godine obnaša dužnost delegata u Domu naroda Parlamenterne skupštine Bosne i Hercegovine. Također je i predsjednica OO HDZ BiH Novi Travnik. Udata je.
Izborna jedinica
Pozicija