Iličić Marija

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
HDZ BiH
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Marija Iličić rođena je 2. marta 1990. godine u Mostaru, a njeno prebivalište su Grude. Po nacionalnosti je hrvatica i stranka kojoj pripada je HDZ BiH. Magistar je politologije. Članica je središnjih tijela mladeži HDZ BiH na općinskom i kantonalnom nivou. Neudata je.
Izborna jedinica
Pozicija