Tomislav Mandić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
HDZ BiH
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Tomislav Mandić je rođen 22. decembra 1971. godine u Mostaru, a njegovo prebivalište je Široki Brijeg. Po nacionalnost je hrvat, a stranka kojoj pripada je HDZ BiH. Završava Pedagošku akademiju, te stiče zvanje nastavnika historije i geografije. U sklopu stranačkih aktivnosti i političkog angažmana obnaša dužnost poslanika u Skupštini ZHK i delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH. Oženjen je i otac troje djece.
Izborna jedinica
Pozicija