Tomislav Martinović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
HDZ BiH
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Tomislav Martinović rođen je 7. februara 1967. godine u Mostaru. Mjesto njegovo prebivališta je Čitluk. Po nacionalnosti je hrvat i stranka kojoj pripada je HDZ BiH. Doktorant je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Radno iskustvo stiče kao Ministar u Vladi HNK Mostar, poslanik u Skupštini HNK, delegat u Domu naroda PFBiH, zamjenik predsjedavajućeg Skupštine HNK i predsjedavajući Doma naroda PFBiH. Stranačke aktivnosti i politički angažman: - HDZ BiH; - Član KO HDZ BiH HNK; - Član Nacionalnog vijeća HDZ BiH. Porodično stanje: oženjen.
Izborna jedinica
Pozicija