Edim Fejzić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
BNS
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Edim Fejzić rođen je 15. januara 1959. godine u Goraždu, te mjesto njegovog prebivališta je Goražde. Po nacionalnosti je hrvat, a član je stranke Goraždanska priča/Bosanska narodna stranka/BNS. Penzionisani je profesor odbrane i sigurnosti. Svoje stranačke aktivnosti i politički angažman ostvaruje kroz Bosansku narodnu stranku i kao delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Neoženjen je.
Izborna jedinica
Pozicija