Sandra Imširović

Ovo je profil iz mandata (2018)

100%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 5
Stranka
DF
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Sandra Imširović rođena je 2. februara 1986. godine u Tuzli, dok je njeno mjesto prebivališta Lukavac. Po nacionalnosti pripada ostalima, a stranka kojoj pripada je Demokratska fronta. Završila je Filozofski fakultet i tako stekla zvanje diplomiranog pedagoga – psihologa. Udata je i majka dva sina.
Izborna jedinica
Pozicija

Pitanje: Pozz , kada će biti smijenjen direktor agencije za oduzetu imovinu , te biti naložena revizija agencije ? Izvještaj je odavno oboren , a da ste pročitali sve izvještaje do sad svi bi bili oboreni te i uočili krađu Federacije ! Lp

Pitanje postavljeno: 08.07.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Postovani,

Nazalost, na to Vam pitanje ne mogu odgovoriti, jer ne znam niti imam bilo kakve informacije.

Na sjednici Doma naroda odrzanoj 29.04.2021. godine sam upravo Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom postavila slijedeca delegatska pitanja, na koje niti dan danas nisam dobila odgovore, sto Vam dovoljno govori o radu i ozbiljnosti same agencije.

"Koja je vrijednost do sada oduzete imovine, odnosno sa koliko je imovine Agencija upravljala i raspolagala od dana njenog osnivanja do danas. Takodje trazim da mi se dostavi podatak, koliko je imovine trenutno na cuvanju,koliko je do sada prodato,iznajmljeno ili poklonjeno. Pored navedenog zahtijevam i podatak o trenutnom broju uposlenika u Agenciji".

Srdacan pozdrav

Sandra Imsirovic


Datum odgovora: 14.07.2021

Sva direktna pitanja

Pitanje: Poštovani, pitanje se odnosi na član 6 stav (1) tačka (a) i (c) Nacrta Zakona. Naime, Nacrtom Zakona je propisano da radi ostvarivanja prava na doživotnu naknadu sportista treba da ispunjava između ostalog i (a) da ima navršenih 40 godina starosti, (c) da je kategorisan kao zaslužni sportista BiH, a što je direktno vezano za član 2 stav (1) tačka (b) ovog Nacrta Zakona. Članom 3. stav (1) tačka (a) Pravilnika o kategorizaciji sportista na nivou BiH sportisti su kategorisani prema određenim kategorijama, odnosno vrstom osvojene medalje na takmičenjima. Također, članom 6 istog Pravilnika kategorisani sportisti ostvaruju pravo na naknadu ukoliko su dobili rješenje o kategorizaciji i to:a) Zaslužni sportisti iz člana 3. stav (1) tačka a) ovog pravilnika ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu nagradu na godišnjem nivou nakon što ispune uvjete za odlazak u penziju u skladu sa odredbama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju, odnosno da bi dobili traženu potvrdu o kategorizaciji sportista treba da ima navršenih 65 godina starosti, što je u direktnoj koliziji sa članom 6 stav (1) tačka (a) Nacrta Zakona u kojem se kaže da vrhunski sportista ima pravo na doživotnu sportsku naknadu ukoliko ima navršenih 40 godina starosti. Molim da to razmotrite, te da se na vrijeme otklone nepravilnosti. Hvala.

Pitanje postavljeno: 30.05.2022  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Nacrt zakona o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportistima u FBiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Postovani,

Vec sam vam dala odgovor na ovo pitanje.

Srdacan pozdrav

Sandra Imsirovic


Datum odgovora: 13.06.2022

Pitanje: Poštovani, pitanje se odnosi na član 6 stav (1) tačka (a) i (c) Nacrta Zakona. Naime, Nacrtom Zakona je propisano da radi ostvarivanja prava na doživotnu naknadu sportista treba da ispunjava između ostalog i (a) da ima navršenih 40 godina starosti, (c) da je kategorisan kao zaslužni sportista BiH, a što je direktno vezano za član 2 stav (1) tačka (b) ovog Nacrta Zakona. Članom 3. stav (1) tačka (a) Pravilnika o kategorizaciji sportista na nivou BiH sportisti su kategorisani prema određenim kategorijama, odnosno vrstom osvojene medalje na takmičenjima. Također, članom 6 istog Pravilnika kategorisani sportisti ostvaruju pravo na naknadu ukoliko su dobili rješenje o kategorizaciji i to:a) Zaslužni sportisti iz člana 3. stav (1) tačka a) ovog pravilnika ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu nagradu na godišnjem nivou nakon što ispune uvjete za odlazak u penziju u skladu sa odredbama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju, odnosno da bi dobili traženu potvrdu o kategorizaciji sportista treba da ima navršenih 65 godina starosti, što je u direktnoj koliziji sa članom 6 stav (1) tačka (a) Nacrta Zakona u kojem se kaže da vrhunski sportista ima pravo na doživotnu sportsku naknadu ukoliko ima navršenih 40 godina starosti. Molim da to razmotrite, te da se na vrijeme otklone nepravilnosti. Hvala.

Pitanje postavljeno: 30.05.2022  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Nacrt zakona o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportistima u FBiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Postovani,

Prijedlog Zakona prvo ide na usvajanje u Zastupnicki dom Parlamenta Federacije, a tek zatim u Dom naroda ukoliko bude usvojen. Stoga predlazem da stupite u kontakt sa nekim od poslanika kako biste pokusali otkloniti nepravilnosti. A svakako kada zakon dodje na dnevni red u Dom naroda stojim na raspolaganju kako bi bio usvojen ui najboljoj verziji.

Srdacan pozdrav

Sandra Imsirovic


Datum odgovora: 13.06.2022

Sva pitanja po zakonima