Sandra Imširović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
DF
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Sandra Imširović rođena je 2. februara 1986. godine u Tuzli, dok je njeno mjesto prebivališta Lukavac. Po nacionalnosti pripada ostalima, a stranka kojoj pripada je Demokratska fronta. Završila je Filozofski fakultet i tako stekla zvanje diplomiranog pedagoga – psihologa. Udata je i majka dva sina.
Izborna jedinica
Pozicija