Elvir Karajbić

Ovaj parlamentarac je ponovo izabran. Klikni da vidiš stari profil
80%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 8
Stranka
SDP
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

"Rođen 01.02.1976. godine. u Zavidovićima. RADNO ISKUSTVO Od 2010. Godine Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, Od 2006. do 2010. godine, Inspektor za reviziju i kontrolu u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, Od 1998. do 2006. godine, Federalni inspektor u Finansijskoj policiji Federacije BiH. OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE Mr.sci.– Magistar ekonomskih nauka Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu stekao zvanje Magistra ekonomskih nauka 2011. godine, Završio Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, odsjek Poslovna ekonomija, smjer Marketing, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 1998., Završio srednju Matematičko-fizičko-računarsku školu «Opća gimnazija» u Zavidovićima 1994.godine, Osnovna Škola «Sutjeska», Zavidovići, 1990.godine."

Izborna jedinica
405
Pozicija
Predsjedavajući Predstavničkog doma
Broj osvojenih glasova
4785

Pitanje: 28.02.2019. godine, na dnevnom redu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, nalazi se Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom, a koji se odnosi na regulisanje statusa roditelja njegovatelja/njegovatelja djece i osoba s invaliditetom sa jasno preciziranim kriterijima ko i na koji način može ostvariti ovo pravo sa mogućnošću dodatnih izmjena i dopuna, obzirom da se radi o nacrctu. Predlagač nacrta je Udruženje porodica djece i osoba s poteškoćama/invaliditetom Dajte nam šansu, registrovano na nivou BiH. Zakon bi se implementirao 2020. godine, do kada bi se uradila analiza i podzakonski akti kojima bi se implementirao Zakon na nivou kantona. Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja ili srodnika djeteta ili osobe s invaliditetom koje ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: Potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen;U potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala; Ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. Naglašavamo da sistem/društvo osobama koji vode brigu o gore navedenoj populaciji, oduzima pravo na rad a što je osnovno ljudsko pravo zagarantovano svim zakonodavnim dokumentima a usvajanjem predloženog Nacrta bi se spriječila diskriminacija i pokretanje legitimnih postupaka ostvarivanja ovog prava kroz redovno pravna sredstva.Da li ćete svojim glasom ZA Nacrt pružiti podršku onima kojima je to najpotrebnije ili ćete nastaviti prećutno odobravati diskriminaciju po svakom osnovu i potiskivanje u krajnje siromaštvo ove marginalizovane grupe? Da li je „skuplje“ biti socijalni slučaj i „teret“ države ili omogućiti, i ono što je obaveza – pravo na rad?Ines Kavalec, direktorica udruženja Dajte nam šansu

Pitanje postavljeno: 25.02.2019  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

Pitanje: Postovani, a sta je sa onima koji su u tom periodu uspjeli platit porez? Hoce li nama biti povrat poreza?

Pitanje postavljeno: 01.08.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica-rezidenata FBiH koja su ostvarila prihode iz inostranstva - Irfan Čengić

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Isti tretman mora biti za sve građane FBiH, država kao regulator mora biti fer i pravična prema svojim građanima i niko ne smije biti doveden u neravnopravan položaj. O tome mova brinuti i zakonodavac i PU. 


Datum odgovora: 07.08.2019

Pitanje: Da li smatrate da treba uspostaviti registar silovatelja?

Pitanje postavljeno: 22.05.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima FBiH - Lana Prlić

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Da. 


Datum odgovora: 22.05.2019

Sva pitanja po zakonima