Elvir Karajbić

Ovo je profil iz mandata (2018)

Ovaj parlamentarac je ponovo izabran. Klikni da vidiš stari profil
100%
Broj pitanja: 21
Broj odgovora: 21
Stranka
SDP
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Politička partija: SDP

Trenutna pozicija: Delegat u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH

Rođen je 1976. godine u Zavidovićima, a diplomirao i magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Od 1998. do 2006. godine radio kao Federalni inspektor u Finansijskoj policiji Federacije BiH. Od 2006. do 2010. godine bio je inspektor za reviziju i kontrolu u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, a od 2010. godine je zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Izvor: Predstavnički dom PFBIH

Izborna jedinica
405
Pozicija
Predsjedavajući Predstavničkog doma
Broj osvojenih glasova
4785

Pitanje: 28.02.2019. godine, na dnevnom redu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, nalazi se Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom, a koji se odnosi na regulisanje statusa roditelja njegovatelja/njegovatelja djece i osoba s invaliditetom sa jasno preciziranim kriterijima ko i na koji način može ostvariti ovo pravo sa mogućnošću dodatnih izmjena i dopuna, obzirom da se radi o nacrctu. Predlagač nacrta je Udruženje porodica djece i osoba s poteškoćama/invaliditetom Dajte nam šansu, registrovano na nivou BiH. Zakon bi se implementirao 2020. godine, do kada bi se uradila analiza i podzakonski akti kojima bi se implementirao Zakon na nivou kantona. Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja ili srodnika djeteta ili osobe s invaliditetom koje ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: Potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen;U potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala; Ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. Naglašavamo da sistem/društvo osobama koji vode brigu o gore navedenoj populaciji, oduzima pravo na rad a što je osnovno ljudsko pravo zagarantovano svim zakonodavnim dokumentima a usvajanjem predloženog Nacrta bi se spriječila diskriminacija i pokretanje legitimnih postupaka ostvarivanja ovog prava kroz redovno pravna sredstva.Da li ćete svojim glasom ZA Nacrt pružiti podršku onima kojima je to najpotrebnije ili ćete nastaviti prećutno odobravati diskriminaciju po svakom osnovu i potiskivanje u krajnje siromaštvo ove marginalizovane grupe? Da li je „skuplje“ biti socijalni slučaj i „teret“ države ili omogućiti, i ono što je obaveza – pravo na rad?Ines Kavalec, direktorica udruženja Dajte nam šansu

Pitanje postavljeno: 25.02.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Pravo na rad pomenutih osoba i njihovo uključivanje u sve pore društva  je najbolji način da se čuje glas ovih ljudi i da budu uključeni u odlučivanje. 


Datum odgovora: 24.08.2022

Pitanje: Pozz , kada će biti smijenjen direktor agencije za oduzetu imovinu , te biti naložena revizija agencije ? Izvještaj je odavno oboren , a da ste pročitali sve izvještaje do sad svi bi bili oboreni te i uočili krađu Federacije ! Lp

Pitanje postavljeno: 08.07.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Vladajuća većina o tome odlučuje. A najbolje bi bilo da se izmjene Zakoni da neusvajanjem Izvještaja automatski pada menadžment. Lp


Datum odgovora: 09.07.2021

Sva direktna pitanja

Pitanje: Radim kao freelancer od 2014. godine. Pred izbore 2018 godine dobio sam obavještenje da platim porez na dohodak i zdravstveno osiguranje za period 2015-2017. Može li mi neko reči kako može neko može od mene tražiti da platim zdravstveno osiguranje retroaktivno za period od 2015. godine, ako sam recimo 2016. u bolnici operisan i moram sam snositi sve troškove jer nisam imao zdravstveno osiguranje? Hoće li mi istim principom svi moji troškovi za liječenje biti refundirani od države ako retroaktivno platim zdravstveno osiguranje jer onda da ispada da mi moraju retroaktivno isplatiti troškove liječenja jer sam unazad platio osiguranje za to isto liječenje? Može li mi neko to objasniti?

Pitanje postavljeno: 24.04.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Nacrt Zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica-rezidenata FBiH koja su ostvarila prihode iz inostranstva - Irfan Čengić

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Na ovom primjeru se jasno vidi nesavršenosti našeg zdravstvenog sistema. Bilo kakvo duplo plaćanje treba izbjeći i zakonski urediti. 


Datum odgovora: 24.08.2022

Pitanje: Poštovani, pitanje se odnosi na član 6 stav (1) tačka (a) i (c) Nacrta Zakona. Naime, Nacrtom Zakona je propisano da radi ostvarivanja prava na doživotnu naknadu sportista treba da ispunjava između ostalog i (a) da ima navršenih 40 godina starosti, (c) da je kategorisan kao zaslužni sportista BiH, a što je direktno vezano za član 2 stav (1) tačka (b) ovog Nacrta Zakona. Članom 3. stav (1) tačka (a) Pravilnika o kategorizaciji sportista na nivou BiH sportisti su kategorisani prema određenim kategorijama, odnosno vrstom osvojene medalje na takmičenjima. Također, članom 6 istog Pravilnika kategorisani sportisti ostvaruju pravo na naknadu ukoliko su dobili rješenje o kategorizaciji i to:a) Zaslužni sportisti iz člana 3. stav (1) tačka a) ovog pravilnika ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu nagradu na godišnjem nivou nakon što ispune uvjete za odlazak u penziju u skladu sa odredbama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju, odnosno da bi dobili traženu potvrdu o kategorizaciji sportista treba da ima navršenih 65 godina starosti, što je u direktnoj koliziji sa članom 6 stav (1) tačka (a) Nacrta Zakona u kojem se kaže da vrhunski sportista ima pravo na doživotnu sportsku naknadu ukoliko ima navršenih 40 godina starosti. Molim da to razmotrite, te da se na vrijeme otklone nepravilnosti. Hvala.

Pitanje postavljeno: 30.05.2022  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Nacrt zakona o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportistima u FBiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Treba napraviti procjenu efekata Zakona i Pravilnika i na jedinstven način regulisati tu materiju. 


Datum odgovora: 24.08.2022

Sva pitanja po zakonima