Dževad Adžem

Ovo je profil iz mandata (2018)

Ovaj parlamentarac je ponovo izabran. Klikni da vidiš stari profil
82%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 9
Stranka
DF
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Rođen je 15.01.1961. u Goraždu. Po zanimanju je profesor odbrane i sigurnosti, a diplomu je stekao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Izborna jedinica
407
Pozicija
Zastupnik
Broj osvojenih glasova
1797

Pitanje: Gdine nije li nezahvalno a po prijedlogu novog poreza na dohodak da se otkida radniku od 8 km toplog dnevnog obroka a u novi porez na dohodak se ne ubacuju naknade za rad u komisijama za koje znamo da su više milionske na godišnjem nivou.

Pitanje postavljeno: 26.03.2022  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Pitanje smanjenja direktnih poreza je pitanje poreske neutralnosti koja se mora obezbijediti kako bi se smanjilo opterećenje rada. Stav DF-a po tom pitanju je jasan, neophodno je smanjiti direktne poreze ali isto tako neophodno je obezbijediti da smanjenje opterećenje rada ide na povećanje plata u realnom sektoru. Anomalije ili poreski deficit može se rješavati i progresivnim stopama oporezivanja kao i povećanjem poreza na luksuz. Dakle, neophodno je zaštititi radnike a to se postiže povećanjem a ne smanjenjem plata.

LP


Datum odgovora: 31.05.2022

Pitanje: Kada će Bosna i Hercegovina kupiti dovoljan broj vakcina za masovnu imunizaciju protiv COVID 19 i zašto to dosada nije učinila ?

Pitanje postavljeno: 21.05.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Vaše pitanje sam zaprimio sa velikim zakašnjenjem ali ću Vam ipak odgovoriti. Klub DF je aktivno učestvovao u radu Parlamenta FBiH kada je u pitanju COVID 19, imunizacija i sve druge aktivnosti. Na đalost, kao i sve ostalo, i kada je u pitanju zdravlje građana BiH, nađe se načina da se i tako važno pitanje ispolitizira. BiH je potrebna reforma Javne uprave kako bi se harmonizirao sjelokupan sistem, uspostavila i utvrdila jasna koordinacija iz čega bi proisteklo i pitanje odgovornosti po svim pitanjima. Ovako, svako je za nešto kriv ali niko odgovoran.

LP


Datum odgovora: 31.05.2022

Sva direktna pitanja

Pitanje: Da li se slažete da je potrebno izjednačiti koeficijente za osvojenu medalju na Paraolimpijskim igrama sa osvojenom medaljom na Olimpijskim igrama i na taj način otkloniti diskriminaciju osoba sa invaliditetom? Ovo je definitivno Zakon kojeg bi trebalo donijeti. S tim da je u Nacrtu zakona napravljena jedna greška. U samom “Nacrtu zakona o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportistima u FBiH”, tačnije u članu 10. stav 3. zakona vrši diskriminacija osoba s invaliditetom i krši se njihovo pravo na jednakost koje im garantuje „Povelja Evropske unije o temeljnim pravima“ u članu 21. stav 1., gdje se navodi sljedeće „Zabranjuje se svaka diskriminacija na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, etničko ili socijalno podrijetlo, genetske osobine, jezik, religija ili uvjerenje, političko ili bilo kakvo drugo mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje, invaliditet, dob ili spolna orijentacija.“Dakle u članu 10. nacrta Zakona u kojem se definišu Koeficijenti za obračun doživotne mjesečne naknade, a u stavu 3. ovog Člana jasno je napravljena razlika u koeficijentu za Olimpijske igre i Paraolimpijske igre. Koeficijenti su utvrđeni bazirajući se na staroj kategorizaciji sportista koja je također svojim odredbama diskriminisala osobe sa invaliditetom, međutim nekoliko dana nakon dostavljanja nacrta Zakona Vladi FBiH, Vlada je na sjednici održanoj 03.02.2022. godine izmijenila „Uredbu o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrade sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz FBiH za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima“, a koja u sebi sadrži novu kategorizaciju sportista u kojoj su na inicijativu Paraolimpijskog komiteta BiH izjednačene nagrade za ostvarene sportske rezultate na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama. Na ovaj način je otklonjena diskriminacija osoba sa invaliditetom u navedenoj Uredbi.Nadamo se da će u konačnici Nacrt Zakona i sam Zakon biti izjednačen sa novom Uredbom i na taj način ispravljena diskriminacija koja se sigurni smo nije namjerno napravila u nacrtu Zakona.Sve pohvale predlagačima što se konačno pokrenulo ovo pitanje, koje je već godinama unazad uređeno u susjednim nam državama.

Pitanje postavljeno: 26.05.2022  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Nacrt zakona o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportistima u FBiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

U potpunosti se slažem da je potrebno izjednačiti koeficijente za osvojenu medalju na Paraolimpijskim igrama sa osvojenom medaljom na Olimpijskim igramačime bi se otklonila diskriminacija osoba sa invaliditetom. 

LP


Datum odgovora: 31.05.2022

Pitanje: Poštovani, pitanje se odnosi na član 6 stav (1) tačka (a) i (c) Nacrta Zakona. Naime, Nacrtom Zakona je propisano da radi ostvarivanja prava na doživotnu naknadu sportista treba da ispunjava između ostalog i (a) da ima navršenih 40 godina starosti, (c) da je kategorisan kao zaslužni sportista BiH, a što je direktno vezano za član 2 stav (1) tačka (b) ovog Nacrta Zakona. Članom 3. stav (1) tačka (a) Pravilnika o kategorizaciji sportista na nivou BiH sportisti su kategorisani prema određenim kategorijama, odnosno vrstom osvojene medalje na takmičenjima. Također, članom 6 istog Pravilnika kategorisani sportisti ostvaruju pravo na naknadu ukoliko su dobili rješenje o kategorizaciji i to:a) Zaslužni sportisti iz člana 3. stav (1) tačka a) ovog pravilnika ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu nagradu na godišnjem nivou nakon što ispune uvjete za odlazak u penziju u skladu sa odredbama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju, odnosno da bi dobili traženu potvrdu o kategorizaciji sportista treba da ima navršenih 65 godina starosti, što je u direktnoj koliziji sa članom 6 stav (1) tačka (a) Nacrta Zakona u kojem se kaže da vrhunski sportista ima pravo na doživotnu sportsku naknadu ukoliko ima navršenih 40 godina starosti. Molim da to razmotrite, te da se na vrijeme otklone nepravilnosti. Hvala.

Pitanje postavljeno: 30.05.2022  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Nacrt zakona o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportistima u FBiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Poptovani,

Klub DF je aktivno uključen u sistemskom rješavanju u oblastima kulture i sporta. Kolega Irfan Čengić (SDP) je na izvjestan način pokretač inicijative u smislu donošenja Nacrta Zakona. U svakom slučaju Klub poslanika DF-a će dati doprinos kako bi se i ovo pitanje riješilo i otklonule nepravilnosti koje ste naveli.
LP

Datum odgovora: 31.05.2022

Sva pitanja po zakonima