O nama

javnarasprava.ba je web platforma na kojoj imate mogućnost da direktno učestvujete u procesima donošenja odluka u BiH kao i priliku da komunicirate sa onima koji te odluke i donose. Putem ove stranice možete saznati više o procesu donošenja zakona u BiH i radu zakonodavnih tijela na državnom i entitetskim nivoima; uključiti se u raspravu o prijedlozima zakona koji se nalaze u proceduri; komunicirati sa izabranim parlamentarcima ili pokrenuti peticiju ili inicijativu koja će biti upućena odgovornim.

javnarasprava.ba pokrenuta je od strane U.G. "Zašto ne" organizacija koja je više godina posvećena stvaranju odgovornog društva kroz promociju i uspostavu mehanizama političke odgovornosti u BiH, jačanje građanskog aktivizma, te korištenje novih medija i tehnologija. Primjeri implementacije sličnih platformi i inicijativa unazad nekoliko godina veoma uspješno funkcionišu u drugim zemljama, a javnarasprava.ba upravo treba da doprinese većem otvaranju vlasti prema građanima/kama i u našoj zemlji.

Impressum:
Urednik: Dalio Sijah
Istraživaći: Aida Ajanović i Danijel Stjepanović
Administrator: Damir Dajanović

U.G. "Zašto ne"
Envera Šehovića 10/2
71 000, Sarajevo, BiH
T: +38733618461
E-mail: info@zastone.ba