O nama

javnarasprava.ba je web platforma na kojoj imate mogućnost da direktno učestvujete u procesima donošenja odluka u BiH kao i priliku da komunicirate sa onima koji te odluke i donose. Putem ove stranice možete saznati više o procesu donošenja zakona u BiH i radu zakonodavnih tijela na državnom i entitetskim nivoima; uključiti se u raspravu o prijedlozima zakona koji se nalaze u proceduri i komunicirati sa izabranim parlamentarcima/kama.

javnarasprava.ba pokrenuta je od strane U.G. "Zašto ne", organizacije koja se bavi stvaranjem sigurnog, zdravog, aktivnog, efikasnog i odgovornog BiH društva u cjelini, kako u smislu predstavnika vlasti, tako u smislu civilnog društva i građana/ki, kroz promociju i uspostavu mehanizama političke odgovornosti, jačanje i izgradnju građanskog aktivizma, te korištenje novih medija i tehnologija, a sve to zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva, institucijama i pojedincima.

Više o UG "Zašto ne" pročitajte OVDJE

Impressum:
Koordinator projekta: Aldin Karahasanović
Istraživači/ce: Ismar Arnautalić, Elma Datzer, Emina Kuštrić, Lamija Haračić, Ivana Vučetić, Danijel Stjepanović, Ajla Škrbić

U.G. "Zašto ne"
Tel/Fax: +387(0)33 618 461
Gabrielle Moreno Locatelli 21
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
E-mail: [email protected]
[email protected]