Izdvojeno

Vijesti

Narodna skupština Republike Srpske - 2. redovna sjednica

Narodna skupština Republike Srpske će u utorak 29. januara održati 2. redovnu sjednicu.

Kviz

Poslanička klupa - Prijedlog Zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela RS

Smatraš da treba oduzimati imovinu koja je stečena krivičnim djelom? Daj svoj stav o temama koje ovaj zakon tretira i uporedi svoje sa stavovima ostalih korisnika platforme.

Istaknute teme Sve teme

EU
60%
40%

Zabrana pušenja

Zabranjuje se pušenje duhana i duhanskih proizvoda u svim javnim prostorima.
EU
73%
27%

Zabrana termina

Zabranjuje se korištenje termina „light“, „super light“, „ultra light“, „slim“, „full flavour“, „extra“, „ultra“ i sličnih termina.
EU
79%
21%

Standardi pakovanja

Propisuje se da pojedinačno pakovanje cigareta mora imati minimalno 20 cigareta, dok pojedinačno pakovanje duvana za samostalno motanje mora da sadrži najmanje 30 grama.
EU
90%
10%

FInansijska podrška

Zabranjuje se pružanje finansijske ili druge pomoći od industrije duvana političarima i političkim strankama.


Projekat promovisanja propisa kojima se bosanskohercegovačko zakonodavstvo usklađuje sa EU zakonodavstvom na platformi javnarasprava.ba podržala je Ambasada Kraljevine Holandije u BiH