Izdvojeno

Vijesti

Okrugli sto: Nacrt zakona o poreskom postupku RS dobra osnova za stvaranje povoljnijeg privrednog ambijenta

Udruženje građana „Zašto ne“ i portal javnarasprava.ba organizovali su 10. februara ove godine u Banja Luci okrugli sto na temu Nacrt zakona o poreskom postupku Republike Srpske.
EU
100%

Izuzeci od obaveze objavljivanja prospekta

Od obaveze objave prospekta izuzete su javne ponude instrumenata tržišta novca, javne ponude upućene licima koja nisu iz RS-a, a jesu iz BiH, a čiji broj ne može biti veći od deset, kao i ponude sa ukupnom vrijednosti za hartije od vrijednosti do 1.000.000 KM, a ova obaveza se isključuje i kod uvrštavanja na berzu instrumenata tržišta novca.

Istaknute teme Sve teme

EU
100%

Produženje garantnih rokova u slučaju popravke

Potrošač ima pravo na produženje rokova iz garantne izjave za vrijeme koje je utrošeno na popravak, odnosno za onoliko vremena koliko je potrošač bio lišen upotrebe proizvoda koji je dat na popravku.
EU
100%

Povrat novca u slučaju reklamacije

Trgovac je dužan u roku od sedam dana od dana prihvatanja reklamacije izvršiti potrošaču povrat uplaćenog iznosa. Ukoliko se potrošač odlučio za popravku ili zamjenu, trgovac je dužan to učiniti u roku od 30 dana.
EU
100%

Rokovi za objavljivanje javnog poziva i prospekta

Skraćen je rok za objavljivanje javnog poziva i prospekta, sa 15 na sedam dana prije početka upisa hartija od vrijednosti.
EU
100%

Rok za izvršenje ugovora

Krajnji rok za izvršenje obaveze trgovca prema potrošaču za plaćen proizvod ili uslugu je 30 dana, ukoliko taj rok nije posebno ugovoren, nakon čega se ugovor raskida po sili zakona.