Izdvojeno

100%

Poziv za dodjelu statusa samostalnog umjetnika i stručnjaka u kulturi

Javni poziv za dodjelu statusa samostalnog umjetnika i stručnjaka u kulturi raspisuje se svake godine, umjesto svake tri godine kako to propisuje važeće zakonsko rješenje.
EU
0%

Rokovi za objavljivanje javnog poziva i prospekta

Skraćen je rok za objavljivanje javnog poziva i prospekta, sa 15 na sedam dana prije početka upisa hartija od vrijednosti.
EU
0%

Brokersko-dilerska društva i kastodi račun

Omogućava se brokersko-dilerskim društvima da, pored svoje osnovne djelatnosti za koju su pribavili dozvolu Komisije, obavljaju i pomoćne djelatnosti koje su u vezi sa osnovnom djelatnošću, kao i da otvaraju i vode zbirni kastodi račun.
100%

Refundacija doprinosa

Samostalni umjetnici i samostalni stručnjaci u kulturi ostvaruju pravo na refundaciju sredstava uplaćenih na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i dječije zaštite.

Istaknute teme Sve teme

EU
100%

Produženje garantnih rokova u slučaju popravke

Potrošač ima pravo na produženje rokova iz garantne izjave za vrijeme koje je utrošeno na popravak, odnosno za onoliko vremena koliko je potrošač bio lišen upotrebe proizvoda koji je dat na popravku.
100%

Poziv za dodjelu statusa samostalnog umjetnika i stručnjaka u kulturi

Javni poziv za dodjelu statusa samostalnog umjetnika i stručnjaka u kulturi raspisuje se svake godine, umjesto svake tri godine kako to propisuje važeće zakonsko rješenje.
90%
10%

Zaštita izvorišta

Na izvorištima rijeka, rječica i potoka, kao dijelova ribolovnih voda, zabranjuje se poribljavanje, lov ribe i obavljanje drugih radnji koje mogu prouzrokovati zagađenje izvorišta, opasnost za opstanak riba i narušavanje biodiverziteta.
EU
100%

Povrat novca u slučaju reklamacije

Trgovac je dužan u roku od sedam dana od dana prihvatanja reklamacije izvršiti potrošaču povrat uplaćenog iznosa. Ukoliko se potrošač odlučio za popravku ili zamjenu, trgovac je dužan to učiniti u roku od 30 dana.
100%

Strateško planiranje razvoja RS

Ovim zakonom uređuje se sistem strateškog planiranja i upravljanja razvojem u RS, načela na kojima se zasniva strateško planiranje i upravljanje razvojem, institucionalni okvir, strateški i provedbeni dokumenti, izvori finansiranja za realizaciju razvojnih strateških prioriteta održivog razvoja i druga pitanja od značaja za strateško planiranje i upravljanje razvojem u Republici Srpskoj.
0%

Povećava se iznos osnovnog ličnog odbitka

Predlaže se povećanje osnovnog ličnog odbitka sa sa trenutnih 6.000 KM godišnje, odnosno 500 KM mjesečno, na 8.400 KM godišnje ili 700 KM mjesečno.

Najaktivniji parlamentarci
Aleksandar Glavaš
Stranka: DNS
50%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 1
Nedeljko Čubrilović
Stranka: DEMOS
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Jelena Trivić
Stranka: PDP
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Senad Bratić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Najneaktivniji parlamentarci
Nedeljko Čubrilović
Stranka: DEMOS
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Jelena Trivić
Stranka: PDP
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Senad Bratić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Sonja Karadžić-Jovičević
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Posljednji dodani zakoni

Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi RS
Glasovi za: 5 (17%), Glasovi protiv: 25 (83%)

Zakon o nedopuštenom oglašavanju RS
Glasovi za: 4 (80%), Glasovi protiv: 1 (20%)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi RS
Glasovi za: 9 (100%), Glasovi protiv: 0 (0%)

Zakon o komunalnoj policiji Republike Srpske
Glasovi za: 3 (60%), Glasovi protiv: 2 (40%)

Najaktivniji zakoni
Sljedeći zakoni u proceduri