Istaknute teme Sve teme

25%
75%

Prestanak primjene odredbi Izbornog zakona BiH

Stupanjem na snagu ovog zakona, prestaje primjena odredbi Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje uređuju izbor i imenovanje poslanika Narodne skupštine Republike Srpske, delegata Vijeća naroda Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, odbornika skupštine grada, odbornika skupštine opštine, gradonačelnika grada, načelnika opštine, imenovanje organa za sprovođenje izbora za zakonodavne, predstavničke i izvršne organe vlasti u Republici Srpskoj, učestvovanje pripadnika nacionalnih manjina u izborima za lokalni nivo, zaštitu izbornog prava u Republici Srpskoj, pravila ponašanja u izbornoj kampanji i finansiranje izborne kampanje u Republici Srpskoj, kao i druge odredbe navedenog zakona koje se odnose na izbore za zakonodavne, predstavničke i izvršne organe vlasti u Republici Srpskoj. Fotografija: bljesak.info
60%
40%

Uzgoj kvalitetno priplodnih životinja

Organizovanje uzgoja pojedinih vrsta i rasa kvalitetno priplodnih životinja obavlja organizacija za uzgoj kojoj je Ministarstvo izdalo rješenje kojim se daje saglasnost za vođenje matičnih knjiga, odnosno obavljanje drugih selekcijskih poslova u skladu sa ovim zakonom.
38%
62%

Uvoz genetskog materijala

Genetski materijal mogu uvoziti pravna lica i preduzetnici ukoliko ispunjavaju uslove predviđene ovim zakonom.
EU
100%

Povrat novca u slučaju reklamacije

Trgovac je dužan u roku od sedam dana od dana prihvatanja reklamacije izvršiti potrošaču povrat uplaćenog iznosa. Ukoliko se potrošač odlučio za popravku ili zamjenu, trgovac je dužan to učiniti u roku od 30 dana.

Najaktivniji parlamentarci
Zagorka Grahovac
Stranka: Za pravdu i red - Lista Nebojše Vukanovića
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Nebojša Vukanović
Stranka: Za pravdu i red - Lista Nebojše Vukanovića
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Biljana Petković
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Aco Stanišić
Stranka: DEMOS
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Najneaktivniji parlamentarci
Nebojša Vukanović
Stranka: Za pravdu i red - Lista Nebojše Vukanovića
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Biljana Petković
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Aco Stanišić
Stranka: DEMOS
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Zoran Kokanović
Stranka: SP - Petar Đokić
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Posljednji dodani zakoni

Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi RS
Glasovi za: 5 (17%), Glasovi protiv: 25 (83%)

Zakon o nedopuštenom oglašavanju RS
Glasovi za: 4 (80%), Glasovi protiv: 1 (20%)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi RS
Glasovi za: 9 (100%), Glasovi protiv: 0 (0%)

Zakon o komunalnoj policiji Republike Srpske
Glasovi za: 3 (60%), Glasovi protiv: 2 (40%)

Najaktivniji zakoni

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o unutrašnjem platnom prometu RS
Glasovi za: 2 (100%), Glasovi protiv: 0 (0%)

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o bankama RS
Glasovi za: 1 (100%), Glasovi protiv: 0 (0%)

Sljedeći zakoni u proceduri