Istaknute teme Sve teme

93%
7%

Plaćanje kazne

Ukoliko osoba koja je počinila prekršaj plati polovinu kazne u roku od 8 dana od primanja prekršajnog naloga, oslobađa se plaćanja druge polovine kazne.
100%

Rok za otkup

Izmjenama zakona produžava se rok za zaključivanje ugovora o otkupu državnih stanova sa 30. juna 2018. godine, na 30. juni 2020. godine.
36%
64%

Obavještavanje

MUP je dužan da Predsjednika Republike Srpske obavještava o svim pitanjima od značaja za donošenje odluka.
84%
16%

Bijeli hljeb

Funkcioneri lokalne samouprave nemaju pravo na primanje 'bijelog hljeba' nakon isteka mandata.

Najaktivniji parlamentarci
Nedeljko Čubrilović
Stranka: DEMOS
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Senad Bratić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Sonja Karadžić-Jovičević
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Igor Žunić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Najneaktivniji parlamentarci
Nedeljko Čubrilović
Stranka: DEMOS
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Senad Bratić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Sonja Karadžić-Jovičević
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Igor Žunić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Posljednji dodani zakoni

Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi RS
Glasovi za: 5 (17%), Glasovi protiv: 25 (83%)

Zakon o nedopuštenom oglašavanju RS
Glasovi za: 4 (80%), Glasovi protiv: 1 (20%)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi RS
Glasovi za: 9 (100%), Glasovi protiv: 0 (0%)

Zakon o komunalnoj policiji Republike Srpske
Glasovi za: 3 (60%), Glasovi protiv: 2 (40%)

Najaktivniji zakoni
Sljedeći zakoni u proceduri