Izdvojeno

100%

Republika Srpska neće davati garancije za realizaciju projekata na teritoriji FBiH

Važećim zakonom propisano je da, izuzetno od ovog zakona, Republika Srpska može izdati garancije za domaća privredna društva, kod izvoznih projekata ili projekata na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, kada je društvo dobilo posao posredstvom međunarodne javne nabavke, a finansiranje se vrši iz sredstava međunarodnih finansijskih institucija. Izmjenom se riječi „na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine“ brišu iz ove odredbe.
100%

Priznavanje sorti bez ispitivanja

Sorte koje su registrovane u zemljama Evropske unije ili zemljama u okruženju sa kojima graniči Bosna i Hercegovina, a koje imaju slične agroekološke uslove, mogu se priznati i bez ispitivanja na oglednom polju ili u laboratoriji.
39%
61%

Uvoz genetskog materijala

Genetski materijal mogu uvoziti pravna lica i preduzetnici ukoliko ispunjavaju uslove predviđene ovim zakonom.

Istaknute teme Sve teme

100%

Republika Srpska neće davati garancije za realizaciju projekata na teritoriji FBiH

Važećim zakonom propisano je da, izuzetno od ovog zakona, Republika Srpska može izdati garancije za domaća privredna društva, kod izvoznih projekata ili projekata na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, kada je društvo dobilo posao posredstvom međunarodne javne nabavke, a finansiranje se vrši iz sredstava međunarodnih finansijskih institucija. Izmjenom se riječi „na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine“ brišu iz ove odredbe.
EU
100%

Povrat novca u slučaju reklamacije

Trgovac je dužan u roku od sedam dana od dana prihvatanja reklamacije izvršiti potrošaču povrat uplaćenog iznosa. Ukoliko se potrošač odlučio za popravku ili zamjenu, trgovac je dužan to učiniti u roku od 30 dana.
62%
38%

Uzgoj kvalitetno priplodnih životinja

Organizovanje uzgoja pojedinih vrsta i rasa kvalitetno priplodnih životinja obavlja organizacija za uzgoj kojoj je Ministarstvo izdalo rješenje kojim se daje saglasnost za vođenje matičnih knjiga, odnosno obavljanje drugih selekcijskih poslova u skladu sa ovim zakonom.
11%
89%

Sabirna mjesta

Promet i izlaganje kvalitetno priplodnih životinja na sabirnom mjestu može se vršiti ako su obezbijeđeni zootehnički uslovi i sprovedene veterinarsko-sanitarne mjere.
39%
61%

Uvoz genetskog materijala

Genetski materijal mogu uvoziti pravna lica i preduzetnici ukoliko ispunjavaju uslove predviđene ovim zakonom.

Najaktivniji parlamentarci
Aleksandar Glavaš
Stranka: DNS
50%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 1
Nedeljko Čubrilović
Stranka: DEMOS
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Jelena Trivić
Stranka: PDP
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Senad Bratić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Najneaktivniji parlamentarci
Nedeljko Čubrilović
Stranka: DEMOS
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Jelena Trivić
Stranka: PDP
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Senad Bratić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Sonja Karadžić-Jovičević
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Posljednji dodani zakoni

Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi RS
Glasovi za: 5 (17%), Glasovi protiv: 25 (83%)

Zakon o nedopuštenom oglašavanju RS
Glasovi za: 4 (80%), Glasovi protiv: 1 (20%)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi RS
Glasovi za: 9 (100%), Glasovi protiv: 0 (0%)

Zakon o komunalnoj policiji Republike Srpske
Glasovi za: 3 (60%), Glasovi protiv: 2 (40%)

Najaktivniji zakoni
Sljedeći zakoni u proceduri

Nacrt zakona o muzejskoj djelatnosti
Glasovi za: 1 (50%), Glasovi protiv: 1 (50%)

Prijedlog zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu
Glasovi za: 8 (100%), Glasovi protiv: 0 (0%)