Istaknute teme Sve teme

EU
67%
33%

Podjela postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora

Postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora za koja se može ostvariti pravo na podsticaj proizvodnje električne energije, s obzirom na instalisanu snagu, dijele se na mala i velika postrojenja. Mala postrojenja su: hidroelektrane, vjetroelektrane i solarne elektrane na zemlji instalisane snage zaključno sa 150 kW, solarne elektrane na objektima, elektrane na bio-masu i bio-gas, deponijski gas i gas iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda instalisane snage zaključno sa 500 kW. Velika postrojenja su: hidroelektrane instalisane snage veće od 150 kW zaključno sa 10.000 kW, vjetroelektrane i solarne elektrane na zemlji instalisane snage veće od 150 kW, solarne elektrane na objektima i elektrane na bio-gas i bio-masu, instalisane snage veće od 500 kW.
60%
40%

Uzgoj kvalitetno priplodnih životinja

Organizovanje uzgoja pojedinih vrsta i rasa kvalitetno priplodnih životinja obavlja organizacija za uzgoj kojoj je Ministarstvo izdalo rješenje kojim se daje saglasnost za vođenje matičnih knjiga, odnosno obavljanje drugih selekcijskih poslova u skladu sa ovim zakonom.
38%
62%

Uvoz genetskog materijala

Genetski materijal mogu uvoziti pravna lica i preduzetnici ukoliko ispunjavaju uslove predviđene ovim zakonom.
EU
100%

Povrat novca u slučaju reklamacije

Trgovac je dužan u roku od sedam dana od dana prihvatanja reklamacije izvršiti potrošaču povrat uplaćenog iznosa. Ukoliko se potrošač odlučio za popravku ili zamjenu, trgovac je dužan to učiniti u roku od 30 dana.

Najaktivniji parlamentarci
Zagorka Grahovac
Stranka: Za pravdu i red - Lista Nebojše Vukanovića
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Nebojša Vukanović
Stranka: Za pravdu i red - Lista Nebojše Vukanovića
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Aco Stanišić
Stranka: DEMOS
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Zoran Kokanović
Stranka: SP - Petar Đokić
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Najneaktivniji parlamentarci
Nebojša Vukanović
Stranka: Za pravdu i red - Lista Nebojše Vukanovića
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Aco Stanišić
Stranka: DEMOS
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Zoran Kokanović
Stranka: SP - Petar Đokić
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Vlado Džajić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Posljednji dodani zakoni

Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi RS
Glasovi za: 5 (17%), Glasovi protiv: 25 (83%)

Zakon o nedopuštenom oglašavanju RS
Glasovi za: 4 (80%), Glasovi protiv: 1 (20%)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi RS
Glasovi za: 9 (100%), Glasovi protiv: 0 (0%)

Zakon o komunalnoj policiji Republike Srpske
Glasovi za: 3 (60%), Glasovi protiv: 2 (40%)

Najaktivniji zakoni
Sljedeći zakoni u proceduri