Filter: Članovi Narodne skupštine i Vijeća naroda RS

Vijeće naroda
Ognjen Tadić
Stranka: DNS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Nada Tešanović
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Ahmet Čirkić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Aleksandra Dalšašo-Lepir
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Franc Sošnja
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Danijel Puhalić
Stranka: DNS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Vojislav Gligić
Stranka: NDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Živko Marjanac
Stranka: Socijalistička partija
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Jasna Lukić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Miroslav Lazarević
Stranka: PDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Vukota Govedarica
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Slavko Dunjić
Stranka: Ujedinjena srpska
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Dragan Ristić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Dževad Mahmutović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mihnet Okić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Faruk Dozić
Stranka: SBiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Muris Čivkić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Igor Bošnjak
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Alija Tabaković
Stranka: Zajedno za BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Džemaludin Šabanović
Stranka: Zajedno za BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ivo Mijić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Đuro Ivanović
Stranka: HDZ 1990
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Zdenka Gojković
Stranka: Socijalistička partija
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Dragana Mikić
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ivo Bošnjak
Stranka: HDZ 1990
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ivo Kamenjašević
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Davor Čordaš
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Radenko Rikić
Stranka: Nestranačka ličnost
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Narodna Skupština
Aleksandar Glavaš
Stranka: DNS
50%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 1
Nataša Stevanović
Stranka: NDP
0%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 0
Senad Bratić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Milan Dakić
Stranka: DEMOS
0%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 0
Nedeljko Čubrilović
Stranka: DEMOS
0%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 0
Draško Stanivuković
Stranka: PDP
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Jelena Trivić
Stranka: PDP
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Danijel Jošić
Stranka: Samostalni Poslanik
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Slavko Gligorić
Stranka: DNS
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Gordana Vidović
Stranka: PDP
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Nebojša Vukanović
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Sonja Karadžić-Jovičević
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Ivanka Marković
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Goran Jerinić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Igor Žunić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Radovan Višković
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Begija Smajić
Stranka: Zajedno za BiH
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Edin Ramić
Stranka: Zajedno za BiH
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Dane Malešević
Stranka: DNS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Darko Banjac
Stranka: DNS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Đorđe Popović
Stranka: DNS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Duško Ivić
Stranka: DNS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Mirko Sovilj
Stranka: DNS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Spomenka Stevanović
Stranka: DEMOS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Spomenko Stojaković
Stranka: DEMOS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Aleksandar Fulurija
Stranka: NDP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Dragan Čavić
Stranka: NDP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Krsto Jandrić
Stranka: NDP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Milan Radović
Stranka: PDP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Dragan Galić
Stranka: PDP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Milenko Vićanović
Stranka: PDP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Igor Crnadak
Stranka: PDP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Ljubiša Krunić
Stranka: PDP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Milan Švraka
Stranka: PDP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Perica Bundalo
Stranka: PDP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Kostadin Vasić
Stranka: Samostalni Poslanik
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Nebojša Marić
Stranka: Samostalni Poslanik
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Branko Butulija
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Darko Babalj
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Darko Mitrić
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Željko Babić
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Aleksandar Subotić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Željka Stojičić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Andrea Dorić
Stranka: Socijalistička partija
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Davor Šešić
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Miladin Stanić
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Milan Tubin
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Nedeljko Glamočak
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Zoran Vidić
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Denis Šulić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Dragoslav Kabić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Dražen Vrhovac
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Dušica Šolaja
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Gordana Tešanović
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ilija Tamindžija
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mladen Popović
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mara Milošević
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ranka Perić-Romić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Milica Lovrić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Milutin Tasovac
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Miroslav Vujičić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Nataša Trifković
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Nedeljko Ćorić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Nikola Špirić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Obren Marković
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ognjen Žmirić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Pero Petrović
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Valerija Lakić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Saša Popović
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Srđan Mazalica
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Vlado Đajić
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Zoran Tegeltija
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Goran Selak
Stranka: Socijalistička partija
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Maksim Skoko
Stranka: Socijalistička partija
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Petar Đokić
Stranka: Socijalistička partija
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Risto Marić
Stranka: Socijalistička partija
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Savo Vulić
Stranka: Socijalistička partija
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Srđan Todorović
Stranka: Socijalistička partija
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Marinko Dragišić
Stranka: Ujedinjena srpska
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Milan Petković
Stranka: Ujedinjena srpska
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Natalija Trivić
Stranka: Ujedinjena srpska
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mijo Perkunić
Stranka: Zajedno za BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Tomica Stojanović
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Dalibor Stević
Stranka: Socijalistička partija
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Diko Cvijetanović
Stranka: Samostalni Poslanik
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mirela Kajkut Zeljković
Stranka: Ujedinjena srpska
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Slađana Nikolić
Stranka: SDS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Spomenko Stojanović
Stranka: DEMOS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Nataša Radulović
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Radenko Čupić
Stranka: PDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Radovan Vuković
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Dragan Knežević
Stranka: SNSD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0