Okrugli sto: Nacrt zakona o poreskom postupku RS dobra osnova za stvaranje povoljnijeg privrednog ambijenta

Udruženje građana „Zašto ne“ i portal javnarasprava.ba organizovali su 10. februara ove godine u Banja Luci okrugli sto na temu Nacrt zakona o poreskom postupku Republike Srpske.

Portal javnarasprava.ba, u saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva, parlamentarcima i parlamentarkama, te relevantnim državnim institucijama, uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH u proteklom periodu realizovao je niz kampanja kojima se promovišu zakoni koji su bitni za EU integracije Bosne i Hercegovine. Jedan od tih zakona je i Nacrt zakona o poreskom postupku Republike Srpske.


Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u decembru 2019. godine Nacrt zakona o poreskom postupku. U obrazloženju je navedeno da je ovaj zakon potrebno donijeti zbog stvaranja pravnog okvira za sprovođenje projekta e-registracija privrednih subjekata u RS i preciziranja odredaba o postupku primjene procjene poreske osnovice kod fizičkih lica te da je cilj ovog zakona, između ostalog, da se unaprijedi i rad Poreske uprave RS i olakša posao poreskim obveznicima. 


Cilj okruglog stola bio je pokrenuti širu javnu diskusiju o Nacrtu zakona o poreskom postupku RS i njegovoj usklađenosti sa EU propisima, kao i dobiti odgovore na pitanja da li će implementacija ovog zakonskog rješenje zaista pomoći da se uvede više reda i kada je riječ o plaćanju poreza na dohodak, odnosno da li će doprinijeti postepenom suzbijanju sive ekonomije i sl.

Poziv za okrugli sto upućen je svim akterima koji su bili uključeni u izradu zakona. Međutim, pozivu su se odazvali samo predstavnici nevladinog sektora, odnosno organizacije Transparency International BiH i Oštra nula iz Banja Luke.


“TI je bio na stručnoj raspravi koju je organizovala Nardna skupština RS, koja je održana 6. februara ove godine o Zakonu poreskom postupku RS. Stručnoj raspravi su prisustvovali predlagači zakona, predstavnici institucija, privredne komore, sindikata, privrednih društava, advokatske komore i dr. koji su dali komentare u vezi sa pomenutim zakonom.”

Željka Pilipović Vuleta, TI, 10.02.2020. 


U međuvremenu, u javnosti su se pojavile informacije da pojedini učesnici, koji su prisustvovali stručnoj raspravi u NSRS i dostavili svoje komentare nisu u potpunosti zadovoljni, obzirom da predlagači zakona komentare nisu u cijelosti usvojili, kada su upitanju pojedini članovi zakona.


Nakon detaljne analize odredbi Nacrta zakona o poreskom postupku RS učesnici okruglog stola su konstatovali da je predloženi zakon dobra osnova za stvaranje povoljnog privrednog ambijenta, kako za domaće privrednike tako i za investitore. Također, konstatovano je da trebaju biti uzeti u obzir i komentari i prijedlozi stručne javnosti u cilju donošenja najboljeg zakonskog rješenja koje će oklakšati posao kako kontrolnim organima tako i privrednicima.


“Smatramo da zakon treba biti usklađen sa drugim zakonima, kako ne bi izazvao nedoumice u praksi, te da je baš zbog toga dobro konsultovati što veći broj sagovornika.”

Željka Pilipović Vuleta, TI, 10.02.2020. Ovaj projekat se provodi uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH.

 

(Javnarasprava.ba)