Damjan Škipina

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SNSD
Parlament
Narodna Skupština RS
Dom parlamenta
Narodna Skupština
Kratka biografija

Damjan Škipina rođen je 1. jula 1986. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završio je na Palama. Godine 2010. diplomirao je na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, gdje stiče zvanje profesora fizičke kulture, a zvanje diplomiranog pravnika stiče 2018. godine po završetku Pravnog fakulteta.

Od 2012. do 2015. godine bio je zaposlen u AD Olimpijski centar „Jahorina“ na poziciji stručnog saradnika za sport i ski-staze. Od novembra 2015. do marta 2016. godine radio je kao upravnik u JU Studentski centar Pale. Od marta 2016. godine do januara 2021. godine obavljao je dužnost direktora JU Studentski centar Pale. Trenutno obavlja funkciju predsjednika Skupštine opštine Pale, na koju je imenovan u januaru 2021. godine.

Član je Glavnog odbora, Gradskog odbora i Opštinskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD). Od 2009. do 2015. godine obavljao je funkciju predsjednika Opštinskog odbora Mladih socijaldemokrata. Od 2010. do 2016. godine bio je član Izvršnog odbora Mladih socijaldemokrata Republike Srpske.

Bio je odbornik u Skupštini opštine Pale u mandatnom periodu 2012–2016. i 2016–2020. godina. Također je bio odbornik u Skupštini grada Istočno Sarajevo u mandatnom periodu 2016–2020. i 2020–2024. godina. Šef je Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini opštine Pale i Skupštini grada Istočno Sarajevo.


Izborna jedinica
8
Pozicija
Broj osvojenih glasova
5352