Vukota Govedarica

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDS
Parlament
Narodna Skupština RS
Dom parlamenta
Narodna Skupština
Kratka biografija

Vukota Govedarica rođen je 1976. godine u Gacku. Pohađao je Osnovnu školu „Ivan Goran Kovačić“ te Srednju mašinsku školu „Pero Slijepčević“ u rodnom gradu. Završio je Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu 2000. godine. 

Nakon završetka studija postaje tehnički direktor Kulturno-sportskog centra u Gacku. Predsjednik je Saveza guslara Republike Srpske. Član je Srpske demokratske stranke (SDS) od 1999. godine. Bio je predsjednik Mladih SDS-a, potpredsjednik stranke te njen predsjednik od 2016. do 2019. godine. 

Prvi put je na izborima učestvovao 2004. godine, kada je izabran za odbornika u Skupštini opštine Gacko. Dvije godine kasnije na izborima osvaja mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a potvrđuje ga i na Opštim izborima 2010. godine. Obnovio je mandat i 2014. i 2018.  godine.


Izborna jedinica
9
Pozicija
Broj osvojenih glasova
5253