Milan Petrović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDS
Parlament
Narodna Skupština RS
Dom parlamenta
Narodna Skupština
Kratka biografija

Milan Petrović rođen je u Prnjavoru 16.4.1988. godine u Prnjavoru, gdje i sad živi. 

Izborna jedinica
2
Pozicija
Broj osvojenih glasova
4253