Mirjana Orašanin

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDS
Parlament
Narodna Skupština RS
Dom parlamenta
Narodna Skupština
Kratka biografija

Mirjana Orašanin rođena je 1973. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Početkom devedesetih godina prošlog vijeka seli se u Bijeljinu te započinje obrazovanje na Visokoj školi za spoljnu trgovinu. Na Univerzitetu u Sieni 2000. godine stiče diplomu nastavnika talijanskog jezika. Na Univerzitetu Singidunum u Beogradu stiče zvanja diplomirane i magistirice ekonomije. Zvanje doktora ekonomskih nauka stekla je 2014. godine. 

Na Univerzitetu Singerija u Bijeljini radi od 2009. godine, a od 2014. godine predaje kao docent doktor. Vlasnika je firme Olimp Group d.o.o. Bijeljina. 

Izborna jedinica
6
Pozicija
Broj osvojenih glasova
3898