Mirsad Duratović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
PzD - SDP/SDA/DF
Parlament
Narodna Skupština RS
Dom parlamenta
Narodna Skupština
Kratka biografija

Mirsad Duratović rođen je 1974. godine u Prijedoru. Osnovnu i srednju Mašinsku tehničku školu pohađao je u ovom gradu. Završio je Školu za političke studije Vijeća Evrope u Strasbourgu. 

Po struci je diplomirani ekonomista – smjer javna uprava. Aktivno govori njemački jezik, a pasivno engleski i ruski. Radio je u javnoj upravi, bankarsko-finansijskom i privatnom sektoru. 

Bio je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske u mandatu 2006–2010. Odbornik je u Skupštini grada Prijedor u trećem mandatu. Potpredsjednik je Demokratske fronte Bosne i Hercegovine i član Predsjedništva Demokratske fronte.


Izborna jedinica
1
Pozicija
Potpredsjednik Narodne skupštine RS
Broj osvojenih glasova
2330