Suzana Gašić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
DEMOS
Parlament
Narodna Skupština RS
Dom parlamenta
Narodna Skupština
Kratka biografija

Suzana Gašić rođena je 1980. godine u Zagrebu. Pravni fakultet završila je 2007. godine u Banjoj Luci, a radila je u kompaniji ArcelorMittal kao asistentica direktora sektora pravnih, opštih i kadrovskih poslova.  Imenovana je za ministricu trgovine i turizma Republike Srpske krajem 2019. godine.


Izborna jedinica
1
Pozicija
Broj osvojenih glasova
333