Bobana Ćibić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
NPS
Parlament
Narodna Skupština RS
Dom parlamenta
Narodna Skupština
Kratka biografija

Bobana Ćibić je rođena 27. novembra 1988. godine u Kozarskoj Dubici, gdje i sad živi. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Banjaluci, a po zvanju je diplomirani inženjer poljoprivrede za biljnu proizvodnju. Od 2012. do 2021. godine bila je službenik i šef odsjeka u Opštini Kozarska Dubica. Sarađivala je sa Poljoprivrednim institutom Republike Srpske i Društvom za zaštitu bilja BiH. Od maja 2021. godine bila je zaposlena u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srpske na radnom mjestu šefa Kabineta ministra. 

Izborna jedinica
1
Pozicija
Broj osvojenih glasova
2105