Milica Lovrić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SNSD
Parlament
Narodna Skupština RS
Dom parlamenta
Narodna Skupština
Kratka biografija

Milica Lovrić rođena je 1967. godine u Bijeljini gdje je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet završila je u Tuzli, a specijalizaciju iz interne medicine završila je na VMA 1998. godine. Subspecijalizaciju iz kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu završila je 2002. godine. Zaposlena je u JZU “Sveti vračevi” Bijeljina gdje obavlja funkciju šefice Odsjeka kardiologije. Zvanje primarijusa stekla je 2013. godine te je potpredsjednica Udruženja kardiologa RS. Od 2000. godine članica je Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Dva mandata stekla je kao odbornica u Skupštini Bijeljine te je u Narodnoj skupštini RS u dva mandata bila poslanica.

Izborna jedinica
6
Pozicija
Broj osvojenih glasova
7540