Ognjen Vukojević

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SNSD
Parlament
Narodna Skupština RS
Dom parlamenta
Narodna Skupština
Kratka biografija

Ognjen Vukojević rođen je 24. 9. 1993. godine u Prijedoru. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i stekao zvanje diplomiranog politikologa te nastavio školovanje u okviru drugog ciklusa studija na Odsjeku međunarodnih odnosa. Zaposlen je u Gradskoj upravi Prijedor na poslovima u oblasti omladinskog sektora. Član je SNSD-a od 2018. godine. Predsjednik je Mladih socijaldemokrata Prijedor.

Izborna jedinica
1
Pozicija
Broj osvojenih glasova
5097