Amir Hurtić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDBIH
Parlament
Narodna Skupština RS
Dom parlamenta
Narodna Skupština
Kratka biografija

Amir Hurtić rođen je 14. 1. 1978. godine u Doboju. Srednju mašinsku školu završio je u Velenju, Republika Slovenija. Politički angažman započeo je 2008. godine. Za odbornika u Skupštini Grada Doboja izabran je 2016. godine. Mandat je obnovio i na Lokalnim izborima 2020. godine.

Izborna jedinica
5
Pozicija
Broj osvojenih glasova
2217