Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH

Šta se predlaže u Zakonu o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH. Riješi kvih, uporedi svoje stavove sa stavovima ostalih korisnika platforme. Sjedi i ti u Parlamentarnu klupu!

Pokreni upitnik

Upitnik je kreiran sa ciljem da u sto kraćem vremenu date vaše mišljenje na cijeli skup zakona i istaknutih tema grupisanih po kriteriju opisanom u opisu upitnika. Na kraju ovog upitnika možete uporediti u kojoj mjeri se slažete sa ostalim korisnicima ove stranice na svako pojedinačno pitanje.