Poslanik Damir Arnaut proslijedio općinama svoju inicijativu da se izmijene nazivi ulica nazvani po fašistima/apologetima

Inicijativom se traži zamjena imena ulica, trgova, parkova, škola i drugih javnih površina i ustanova koje trenutno nose nazive po osobama ili organizacijama koje su u nekom trenutku sarađivale, pripadale ili na drugi način djelovale na strani ili u koordinaciji s okupacijskim nacističkim ili fašističkim snagama u Drugom svjetskom ratu, odnosno javno ih podržavale ili opravdavale. Poslanik Arnaut ovom inicijativom traži da se imena ovih ulica, trgova i dr. zamijene imenima osoba iz Bosne i Hercegovine koje su priznate kao pravednici među narodima od Yad Vashem centra.

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH (PD PS BiH) Damir Arnaut (Naša stranka) je u PD PS BiH podnio inicijativu “kojom se traži od nadležnih institucija entiteta, kantona i općina u svim dijelovima Bosne i Hercegovine da ulice, trgove, parkove, škole i druge javne površine i ustanove koje trenutno nose nazive po osobama ili organizacijama koje su u bilo kom trenutku sarađivale, pripadale ili na drugi način djelovale na strani ili u koordinaciji s okupacijskim nacističkim ili fašističkim snagama u Drugom svjetskom ratu, odnosno javno ih podržavale ili opravdavale (sa posebnim osvrtom na nazive navedene u obrazloženju ispod), zamijene imenima osoba iz Bosne i Hercegovine koje su priznate kao pravednici među narodima od strane Yad Vashem centra (lista u prilogu)”. 


Poslanik Arnaut je svoju inicijativu obrazložio navodeći da ulice, trgovi, parkovi i druga mjesta koja u Bosni i Hercegovini nose nazive po osobama ili organizacijama koje su sarađivale, pripadale ili na drugi način djelovale na strani ili u koordinaciji s okupacijskim nacističkim ili fašističkim snagama u Drugom svjetskom ratu, odnosno javno ih podržavale ili opravdavale - zapravo predstavljaju sramotu za cijelu BiH, njene građane i građanke, te posebno lokalne zajednice. S druge strane, poslanik Arnaut navodi da je 49 osoba iz BiH proglašeno Pravednicima među narodima od strane Yad Vashem centra u Jerusalemu nakon što je utvrđeno da su, rizikujući vlastite živote, spasili od smrti svoje sugrađane/ke tokom holokausta. 


PD PS BiH je na 15. sjednici Doma (11. 1. 2021.) usvojio naznačenu incijativu sa 24 glasa “za”, pet “protiv” i šest “suzdržanih”.


Međutim, predsjedavajuća PD PS BiH Borjana Krišto je navedenu inicijativu dostavila isključivo vladama entiteta, a Kolegij sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH je odbio odgovoriti na upite hoće li postupiti u skladu sa poslovničkim obavezama i ovu inicijativu dostaviti svim nivoima vlasti na koje se odnosi. Stoga je poslanik Arnaut na ruke predsjedavajuće PD PS BiH 10. 6. 2021. dostavio poslanička pitanja za načelnike/ce i predsjedavajuće općinskih vijeća preko 140 općina u Bosni i Hercegovini. Ovim je poslanik Arnaut iskoristio član 170. Poslovnika PD PS BiH, koji u stavu (1) utvrđuje da poslanici/e mogu postavljati pitanja i podnositi inicijative predsjedavajućem/oj i članovima/icama Vijeća ministara BiH ili drugim subjektima iz njihove nadležnosti, i to posebno o stanju u pojedinim oblastima društvenog života i provođenju zakona i drugih akata Parlamentarne skupštine BiH, odnosno o radu ministarstava i drugih organa državne uprave. 


Pitanja upućena načelnicima i vijećima su sljedeća:


  1. Da li vam je proslijeđena navedena Inicijativa?

  2. Postoje li na području vaše nadležnosti ulice, trgovi, parkovi, škole i druge javne površine i ustanove nazvane po osobama ili organizacijama opisanim u Inicijativi, odnosno eksplicitno navedenim u Obrazloženju iste?

  3. Hoćete li prihvatiti prijedlog Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, te takve nazive zamijeniti imenima osoba iz Bosne i Hercegovine koje su priznate kao Pravednici među narodima od strane Yad Vashem centra, a u cilju promocije vrijednosti navedenih u Obrazloženju Inicijative?


Javna rasprava će pratiti daljnji put ove inicijative, kako u parlamentarnoj proceduri tako i u pogledu njene eventualne implementacije na lokalnom nivou.